Turvallisesti perheessä
v
auva- ja väkivaltatyön prosessikoulutus 2017-2019

Turvallisesti perheessä –  Vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutus jäsenyhdistysten ja muiden tahojen turvakotien työntekijöille, jotka haluavat syventää ammatillista osaamistaan vauva- ja väkivaltatyössä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti heille, joilla ei ole vielä täydennyskoulutusta ja joille osallistuminen koulutukseen on erityisen merkityksellistä yhdistyksen/työnantajan ja oman ammatillisen osaamisen kannalta. Koulutuksen järjestää Ensi- ja turvakotien liitto.

Koulutuksen rakenne
Koulutus alkaa 8.11.2017 aloitusseminaarilla ja jatkuu Vauvafoorumilla 9.-10.11. Koulutus on ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta aina kaksipäiväinen. Koulutuksessa yhdistyy sekä vauva- että väkivaltatyön sisällöt niin, että päivän teemasta on aina yhteinen alustus kaikille osallistujille ja sen jälkeen jakaannutaan pienryhmiin (vauvatyö ja väkivaltatyö) jatkotyöstämään teemaa. Prosessikoulutus sisältää Vauvafoorumin lisäksi osallistumisen Väkivaltafoorumiin vuonna 2018.  Koulutuspäiviä on yhteensä 17. Koulutus sisältää välitehtäviä sekä lopputyön. Koulutus päättyy 10.4.2019.

Koulutukseen otetaan yhteensä 50 osallistujaa, joista 20 on vauvatyötä tekeviä, 20 väkivaltatyötä tekeviä ja 10 paikkaa muiden tahojen turvakotien työntekijöille. Koulutukseen haetaan 31.8. mennessä (hakulomake alla).
Hakuaikaa pidennetty 15.9. saakka.

Koulutuspäivät (päivitetty 25.9.2017):
2017 (8.-10.11.)
2018 (23.-24.1., 12.13.3., 22.-23.5., 22.-23.8. ja 6.-7.11.)
2019 (5.-6.2. ja 9.-10.4.)

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen keskiössä on vauva ja lapsi. Koulutus sisältää mm. seuraavia vauva- ja väkivaltatyön teemoja: odotusajan työskentely, mentalisaatio, kiintymyssuhde, kaltoinkohtelu ja väkivallan eri muodot, trauma, parisuhde, ero, vaino, omaa työtä ohjaavat käyttöteoriat, sukupuolen merkitys vanhemmuuteen ja väkivallan ilmiöihin sekä asiakkaiden moninaisuus.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta sisältää lähiopetuspäivät Sopukassa (majoitus ja täyshoito) sekä Vauva- ja Väkivaltafoorumiin osallistumisen. Ensi- ja turvakotien liitto kustantaa jäsenyhdistysten työntekijöille matkakulut yli 84€ ylittävältä osuudelta.
Hinta jakautuu seuraavasti:

a) jäsenyhdistysten STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville:
2017: 300€
2018: 1200€
2019: 500€

b) jäsenyhdistyksien muussa kuin STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville:
2017: 400€
2018: 1300€
2019: 600€

c) muiden tahojen työntekijöille:
2017: 600€
2018: 1700€
2019: 800€

Koulutuskokonaisuuden tarkempi kuvaus (pdf, päivitetty 7.8.2017)

Lisätietoja:
Tanja Henttonen, asiantuntija, vaativa vauvatyö
p. 0400 225 583, tanja.henttonen@etkl.fi

Veli-Matti Toikka, suunnittelija, väkivaltatyö
p. 050 382 7778, veli-matti.toikka@etkl.fi

Hakemus Turvallisesti perheessä -prosessikoulutukseen
Prosessikoulutus on tarkoitettu Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille sekä muiden tahojen turvakotien työntekijöille.
Onko sinulla aikaisempaa täydennyskoulutusta vauvatyöstä? Jos on, niin mistä?
Onko sinulla aikaisempaa täydennyskoulutusta väkivaltatyöstä? Jos on, niin mistä?

Lasten erovertaisryhmä – ohjaajakoulutus

Ensi- ja turvakotien liitto järjestää yhteistyössä Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta liiton kanssa ohjaajakoulutuksen jäsenyhdistysten työntekijöille, jotka haluavat käynnistää lasten erovertaisryhmätoimintaa yhdistyksessä tai kaipaavat menetelmiä vanhempien eron käsittelyyn lasten kanssa.

Koulutuksen rakenne: Ennakkotehtävät (2t), 3 lähiopetuspäivää 12.-13.9.2017 (7+7t) ja 16.1.2018 (7t), oman lasten erovertaisryhmän ohjaaminen yhdessä ohjaajaparin kanssa syksyn 2017 aikana.  Ryhmän ohjaaminen sisältää 6 tapaamiskertaa, ryhmän markkinoinnin, ryhmään tulevien lasten vanhempien alku- ja lopputapaamiset sekä yhteydenpidon vanhempien kanssa ryhmän kuluessa (yhteensä n.30 tuntia).

Syksyllä 2017 koulutukseen osallistujat jakavat kokemuksia ryhmien ohjaamisesta verkossa muiden koulutukseen osallistuvien sekä kouluttajien kanssa. Kouluttajien tuki on saatavilla koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen mahtuu 8-14 osallistujaa, eli 4-7 ohjaajaparia.

Koulutuksen hinta: Osallistumismaksu on 50€/osallistuja (Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n jäsenille 40€).

Maksu sisältää koulutusmateriaalit, ohjaajanoppaan, vertaiskortit, joihin on koottu lasten ajatuksia vanhempien eroon liittyen sekä Satulaivan matkassa-kirjan sekä kouluttajien tuen koko koulutusprosessin ajan. Syksyllä Kasperissa valmistuu nuorille verkkokurssi (itsenäisesti tehtävä tai ammattilaisen kanssa) ja koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus saada tämä verkkokurssi myös omille nettisivuilleen.

Ensi- ja turvakotien liitto kustantaa osallistujille ensimmäisen lähiopetusjakson majoituksen Sopukassa, ruokailut molemmissa lähiopetusjaksoissa sekä matkakulut yli 84€ ylittävältä osuudelta. Muista matka- ja majoituskuluista jäsenyhdistyksen vastaavat itse.

Ilmoittautumiset ohjaajakoulutukseen 5.9. 2017 mennessä.

Tarkempaa lisätietoa erovertaisryhmästä, koulutuksen sisällöstä sekä koulutukseen hakeutumisesta saat ottamalla yhteyttä:

Ensi- ja turvakotien liitto / Ero lapsiperheessä työ

Päivi Hietanen
paivi.hietanen@etkl.fi tai 050 4385290

Maarita Kettunen
maarita.kettunen@etkl.fi tai 0400 153227

Eroneuvo ja Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutukset

Menetelmäkoulutukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään eronneita vanhempia tai heidän lapsiaan. Liitto kouluttaa eri puolilla Suomea Vanhemman neuvo-vertaisryhmän ohjaajia ja  Eroneuvo ja vertaiskahvila toiminnan vetäjiä.

Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmät ovat ammattilaisvetoisia eronneile vanhemmille tarkoitettuja ryhmiä. Eroneuvo -tilaisuudet ovat eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille tai heidän läheisilleen tarkoitettuja yksittäisiä iltoja. Neuvokahvila on vapaaehtoisten totteuttamaa ja ammattilaisen koordinoimaa matalan kynnyksen toimintaa eronneille vanhemmille. Eroneuvo-menetelmäkoulutus antaa valmiudet myös Neuvokahvila toiminan toteuttamiseen.

Eroneuvo-menetelmäkoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on kokemusta eronneiden vanhempien kanssa työskentelystä sekä kiinnostus toimia yhteistyössä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa.

Koulutus antaa oikeudet toteuttaa Eroneuvo-tilaisuuksia ja vertaiskahvila toimintaa sekä perustaidot vapaaehtoisten rekrytointiin, kouluttamiseen ja ohjaamiseen. Eroneuvo -menetelmäkoulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivästä, oppimistehtävistä ja toimintajaksoista, joiden aikana osallistujat toteuttavat omilla paikkakunnillaan vapaaehtoisten rekrytoinnin ja peruskoulutuksen sekä 2-3 asiakastilaisuutta.

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus sekä tilaisuuksien toteuttaminen on mahdollista tehdä työpareittain sekä järjestö-, seurakunta- ja kuntasektorin välisenä yhteistyönä.

Koultuksen laajuus: n. 90t, josta koulutusta (lähiopetuspäivät ja tehtävät ) 40 t ja toimintajaksojen toteutus 40-50t.

Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista.

Alkavat Eroneuvo-menetelmäkoulutukset

Helsinki

Lähiopetuspäivien ajankohdat ovat: 21.9.2017,5.10.2017,23.11.2017,15.2.2018 ja 24.5.2018 kello 10-16.

Lähiopetuspäivien paikkakunta: Helsinki

Haku: 8.9. 2017 mennessä

 

Mikkeli

Lähiopetuspäivien ajankohdat ovat: 11-12.10.2017, 15.-16.11.2017 sekä 29.5.2018.

Lähiopetuspäivien paikkakunta: Mikkeli

Haluaika: 21.9.2017 mennessä

Hakeminen koulutukseen                            

Laadi vapaamuotoinen hakemus, jossa kuvaat lyhyesti työhistoriasi ja millaisissa tehtävissä olet työskennellyt eronneiden tai eroa pohtivien vanhempien ja/ tai heidän lastensa kanssa. Onko sinulla kokemusta vapaaehtoistoiminnasta tai ryhmien ohjaamisesta? Kerro myös, mikä sai sinut kiinnostumaan tästä koulutuksesta ja tukeeko työyhteisösi koulutukseen osallistumista ja millä tavoin. Onko esimiehesi tietoinen koulutukseen hakeutumisestasi ja voitko osallistua koulutukseen työajalla sekä toteuttaa tilaisuuksia omassa työorganisaatiossasi?

Liitä mukaan yhteystietosi (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero) ja  palauta sähköpostilla: paivi.hietanen@etkl.fi.fi tai postitse Ensi- ja turvakotien liitto /  Hietanen, Asemamiehenkatu 4 A / 7.kerros, 00520 Helsinki.

Koulutuksen toteuttamisesta vastaa Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työmuoto.

Lisätiedot:

Päivi Hietanen
paivi.hietanen@etkl.fi, p. 050 438 52 90

Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutus antaa pätevyyden ohjata Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmiä. Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja tukee vanhempia uuden elämänvaiheen jäsentämisessä ja yhteisen eron jälkeisen vanhemmuuden rakentamisessa. Ryhmän avulla autetaan vanhempia näkemään lapsen tarpeet erossa ja löytämään käytännön toimintatapoja lapsen tilanteen helpottamiseksi.

Menetelmäkoulutuksessa perehdytään vertaistukiryhmän ohjaamiseen ja tutustutaan Vanhemman neuvo -ryhmän työskentelytapoihin ja ryhmässä käsiteltäviin, eroon liittyviin teemoihin.

Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on kokemusta ryhmän ohjaamisesta, eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta. Koulutukseen voivat hakeutua kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöitä. Ryhmän koko on 8-10 henkilöä. Koulutus on maksuton.

Seuraava Vanhemman neuvo-menetelmäkoulutus käynnistyy Helsingissä toukokuussa 2017.
Lähiopetuspäivät ovat  ma 22.5.- ti 23.5., ke 30.8., ke 20.9, ke 4.10. Koulutus pidetään Ensi- ja turvakotien liitossa Itä-Pasilassa (Asemamiehenkatu 4A).

Katso tarkempi ohjelma: Vanhemman neuvo-menetelmäkoulutus Helsinki 2017

Koulutuksen rakenne

Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivistä, Vanhemman neuvo-ryhmän ohjaamisesta ja sitä tukevasta menetelmäohjauksesta.

Lähiopetuspäivien aikana käsitellään Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän sisältöjä ohjaamisen ja ryhmäprosessin näkökulmasta. Koulutuksen aikana jokainen ohjaa Vanhemman neuvo -ryhmän yksin tai työparin kanssa. Oman ryhmän ohjaamisen aikana koulutuksessa olevat osallistuvat 2 kertaa menetelmänohjaukseen. Helsingin koulutuksessa ryhmän ohjaamisen ajankohta on syksy 2017.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on, että hakijalla on

1. Sosiaali- tai terveysalan koulutus,
2. Kokemusta eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta sekä
3. Kokemusta ryhmän ohjaamisesta

Kirjoita vapaamuotoinen esittely itsestäsi, jonka olet jäsentänyt seuraavien kolmen kohdan mukaisesti:

1. Kerro lyhyesti tämän hetkisestä työstäsi ja ammatillisesta koulutuksestasi

  • Millaisia kokemuksia sinulla on eroperheiden kanssa työskentelystä?
  • Millaisia kokemuksia sinulla on vanhemmuuden tukemisesta?
  • Millaisia kokemuksia sinulla on ryhmien ohjaamisesta?

2. Menetelmäkoulutukseen sisältyy Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaaminen koulutuksen aikana

  • Miten olet ajatellut toteuttaa Vanhemman neuvo -ryhmän koulutuksen aikana?
  • Onko työorganisaatiossasi mahdollista toteuttaa ryhmä? Oletko keskustellut asiasta esimiehesi kanssa?

3. Mikä motivoi sinua osallistumaan koulutukseen?

Lähetä hakemuksesi Helsingin koulutukseen 16.5.2017 mennessä.

Ota yhteyttä
Maarita Kettunen, maarita.kettunen@etkl.fi
p. 0400 153 227

Järjestämme Vanhemman neuvo -koulutuksia kysynnän ja tarpeen mukaan eri puolilla Suomea. Loppusyksystä 2017 on suunnitelmissa käynnistää koulutukset Oulussa ja Jyväskylässä.

Ero lapsiperheessä koulutuspäivä on suunnattu eroavia ja eronneita vanhempia sekä heidän lapsiaan työssään kohtaaville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Koulutuspäivän kesto on 5-6tuntia riippuen kahvi- ja lounastauon pituudesta.

Sisältöinä päivässä mm. vanhemmuus eron jälkeen, lapsi erossa sekä työntekijän rooli perheen tukena.

Koulutuksen tilaaja vastaa tilojen varaamisesta, koulutuksen tiedottamisesta ja ilmoittautumisista ja muista tarvittavista järjestelyistä.

Lisätietoja ja tilaukset:

Ero lapsiperheessä työ

Suunnittelija Linda Niininen

linda.niininen@etkl.fi tai 050-4133668