Turvallisesti perheessä
vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutus 2017-2019

Turvallisesti perheessä –  Vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutus jäsenyhdistysten ja muiden tahojen turvakotien työntekijöille, jotka haluavat syventää ammatillista osaamistaan vauva- ja väkivaltatyössä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti heille, joilla ei ole vielä täydennyskoulutusta ja joille osallistuminen koulutukseen on erityisen merkityksellistä yhdistyksen/työnantajan ja oman ammatillisen osaamisen kannalta. Koulutuksen järjestää Ensi- ja turvakotien liitto.

Koulutuksen rakenne
Koulutus alkaa 8.11.2017 aloitusseminaarilla ja jatkuu Vauvafoorumilla 9.-10.11. Koulutus on ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta aina kaksipäiväinen. Koulutuksessa yhdistyy sekä vauva- että väkivaltatyön sisällöt niin, että päivän teemasta on aina yhteinen alustus kaikille osallistujille ja sen jälkeen jakaannutaan pienryhmiin (vauvatyö ja väkivaltatyö) jatkotyöstämään teemaa. Prosessikoulutus sisältää Vauvafoorumin lisäksi osallistumisen Väkivaltafoorumiin vuonna 2018.  Koulutuspäiviä on yhteensä 17. Koulutus sisältää välitehtäviä sekä lopputyön. Koulutus päättyy 10.4.2019.

Koulutukseen otetaan yhteensä 50 osallistujaa, joista 20 on vauvatyötä tekeviä, 20 väkivaltatyötä tekeviä ja 10 paikkaa muiden tahojen turvakotien työntekijöille. Koulutukseen haetaan 31.8. mennessä (hakulomake alla).
Hakuaikaa pidennetty 15.9. saakka.

Koulutuspäivät (päivitetty 25.9.2017):
2017 (8.-10.11.)
2018 (23.-24.1., 12.13.3., 22.-23.5., 22.-23.8. ja 6.-7.11.)
2019 (5.-6.2. ja 9.-10.4.)

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen keskiössä on vauva ja lapsi. Koulutus sisältää mm. seuraavia vauva- ja väkivaltatyön teemoja: odotusajan työskentely, mentalisaatio, kiintymyssuhde, kaltoinkohtelu ja väkivallan eri muodot, trauma, parisuhde, ero, vaino, omaa työtä ohjaavat käyttöteoriat, sukupuolen merkitys vanhemmuuteen ja väkivallan ilmiöihin sekä asiakkaiden moninaisuus.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta sisältää lähiopetuspäivät Sopukassa (majoitus ja täyshoito) sekä Vauva- ja Väkivaltafoorumiin osallistumisen. Ensi- ja turvakotien liitto kustantaa jäsenyhdistysten työntekijöille matkakulut yli 84€ ylittävältä osuudelta.
Hinta jakautuu seuraavasti:

a) jäsenyhdistysten STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville:
2017: 300€
2018: 1200€
2019: 500€

b) jäsenyhdistyksien muussa kuin STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville:
2017: 400€
2018: 1300€
2019: 600€

c) muiden tahojen työntekijöille:
2017: 600€
2018: 1700€
2019: 800€

Koulutuskokonaisuuden tarkempi kuvaus (pdf, päivitetty 7.8.2017)

Lisätietoja:
Tanja Henttonen, asiantuntija, vaativa vauvatyö
p. 0400 225 583, tanja.henttonen@etkl.fi

Veli-Matti Toikka, suunnittelija, väkivaltatyö
p. 050 382 7778, veli-matti.toikka@etkl.fi

Lasten erovertaisryhmä – ohjaajakoulutus 2018

Ohjaajakoulutus on tarkoitettu  jäsenyhdistysten työntekijöille, jotka haluavat käynnistää lasten erovertaisryhmätoimintaa yhdistyksessä tai kaipaavat menetelmiä vanhempien eron käsittelyyn lasten kanssa.

Koulutuksen rakenne: Ennakkotehtävä, 3 lähiopetuspäivää 27.-28.9.2018 (7+7t)  sekä kevään  2019 aikana 1 päivä. Lisäksi jokainen ohjaajapari ohjaa oman lasten erovertaisryhmän syksyn 2018 aikana.

Koulutuksen hinta: Osallistumismaksu on 50€/osallistuja (Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n jäsenille 40€). Maksu sisältää koulutusmateriaalit, ohjaajanoppaan, vertaiskortit, joihin on koottu lasten ajatuksia vanhempien eroon liittyen sekä Satulaivan matkassa-kirjan sekä kouluttajien tuen koko koulutusprosessin ajan.

Ensi- ja turvakotien liitto kustantaa osallistujille ensimmäisen lähiopetusjakson majoituksen Sopukassa, ruokailut molemmissa lähiopetusjaksoissa sekä matkakulut yli 84€ ylittävältä osuudelta. Muista matka- ja majoituskuluista jäsenyhdistyksen vastaavat itse.

Tarkemmat tiedot koulutuksesta sekä ilmoittautuminen tästä.

Lisätietoja Ensi- ja turvakotien liitossa

Maarita Kettunen
asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ
maarita.kettunen@etkl.fi , 0400 153227

Päivi Hietanen
asiantuntija, Ero lapsiperheessä -työ
paivi.hietanen@etkl.fi, 050 4385290

Eroneuvo ja Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutukset

Menetelmäkoulutukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään eronneita vanhempia tai heidän lapsiaan. Liitto kouluttaa eri puolilla Suomea Vanhemman neuvo-vertaisryhmän ohjaajia ja  Eroneuvo ja vertaiskahvila toiminnan vetäjiä.

Eroneuvo -tilaisuudet ovat eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille tai heidän läheisilleen tarkoitettuja yksittäisiä tilaisuuksia.  Eroneuvon ohjaa menetelmäkoulutuksen käynyt ammattilainen yhdessä vapaaehtoityöntekijöiden kanssa.  Eroneuvo-menetelmäkoulutus antaa valmiudet myös vertaiskahvila toiminnan toteuttamiseen.

Vertaiskahvila on kohtaamispaikka, jossa eronneet vanhemmat voivat keskustellen vaihtaa kokemuksia saaden tukea omaan erosta selviämiseen sekä yhteistyövanhemmuuden kysymyksiin. Eroneuvon ja vertaiskahvilan vapaaehtoiset ovat itse eron läpikäyneitä aikuisia.

Eroneuvo-menetelmäkoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on kokemusta eronneiden vanhempien kanssa työskentelystä sekä kiinnostus toimia yhteistyössä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Koulutus antaa oikeudet toteuttaa Eroneuvo-tilaisuuksia ja vertaiskahvila toimintaa sekä perustaidot vapaaehtoisten rekrytointiin, kouluttamiseen ja ohjaamiseen.

Eroneuvo -menetelmäkoulutus koostuu lähiopetuspäivistä, oppimistehtävistä ja toimintajaksoista, joiden aikana osallistujat toteuttavat omilla paikkakunnillaan vapaaehtoisten rekrytoinnin ja peruskoulutuksen sekä 2-3 asiakastilaisuutta. Toimintajaksojen aikana toteutetaan yhteensä 3 ohjaus- ja tukikeskustelua skypepuhelun välityksellä kouluttajan kanssa.

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus sekä tilaisuuksien toteuttaminen on mahdollista tehdä työpareittain sekä järjestö-, seurakunta- ja kuntasektorin välisenä yhteistyönä.

Koulutuksen laajuus:  70t, josta koulutusta (lähiopetuspäivät ja oppimistehtävät ) 30 t ja toimintajaksojen toteutus 40t.

Hinta: Koulutuksen hinta 50€, joka kattaa Eroneuvo- vetäjän käsikirjan, Vanhemman opas tietoa ja tukea lapsiperheen eroon -oppaan, materiaalin apuaeroon.fi sivuston tiedotukseen sekä koulutuksen aikana jaettavan materiaalin.  Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista.

Alkava Eroneuvo-menetelmäkoulutus 

Lähiopetuspäivien ajankohdat ovat:

21.11.2018 kello 9-16

9.1.2019 kello 9-16

25.4.2019 kello 9-16

Haku: 19.9.2018 mennessä. Koulutukseen valituille lähetetään ennakkotehtävä, joka tulee palauttaa  10.10.2018 mennessä

Hakeminen koulutukseen                            

Laadi vapaamuotoinen hakemus, jossa kuvaat lyhyesti työhistoriasi ja millaisissa tehtävissä olet työskennellyt eronneiden tai eroa pohtivien vanhempien ja/ tai heidän lastensa kanssa. Kerro myös , onko sinulla kokemusta vapaaehtoistoiminnasta tai ryhmien ohjaamisesta? Kerro lisäksi, mikä sai sinut kiinnostumaan tästä koulutuksesta ja tukeeko työyhteisösi koulutukseen osallistumista ja millä tavoin? Onko esimiehesi tietoinen koulutukseen hakeutumisestasi ja voitko osallistua koulutukseen työajalla sekä toteuttaa tilaisuuksia omassa työorganisaatiossasi?

Liitä mukaan yhteystietosi (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero) ja  palauta sähköpostilla: paivi.hietanen@etkl.fi.fi tai postitse Ensi- ja turvakotien liitto /  Hietanen, Asemamiehenkatu 4 A / 7.kerros, 00520 Helsinki.

Koulutuksen toteuttamisesta vastaa Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä työmuoto.

Lisätiedot:

Päivi Hietanen
asiantuntija ja Eroneuvo-kouluttaja
paivi.hietanen@etkl.fi, p. 050 438 52 90

Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmät ovat ammattilaisvetoisia eronneile vanhemmille tarkoitettuja ryhmiä.

Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutus antaa pätevyyden ohjata Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmiä. Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja tukee vanhempia uuden elämänvaiheen jäsentämisessä ja yhteisen eron jälkeisen vanhemmuuden rakentamisessa. Ryhmän avulla autetaan vanhempia näkemään lapsen tarpeet erossa ja löytämään käytännön toimintatapoja lapsen tilanteen helpottamiseksi.

Menetelmäkoulutuksessa perehdytään vertaistukiryhmän ohjaamiseen ja tutustutaan Vanhemman neuvo -ryhmän työskentelytapoihin ja ryhmässä käsiteltäviin, eroon liittyviin teemoihin.

Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on kokemusta ryhmän ohjaamisesta, eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta. Koulutukseen voivat hakeutua kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöitä. Ryhmän koko on 8-10 henkilöä. Koulutuksen materiaalimaksu on 50 euroa / osallistuja

Vuoden 2018 Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutukset

Kittilä
Päivätoiminta Katajan tilat, Sairaalantie 2
Lähiopetuspäivät
15-16.5.2018
28.-29.8.2018
2.10.2018

Lähetä hakemuksesi Kittilän koulutukseen 4.5.2018 mennessä osoitteeseen maarita.kettunen@etkl.fi

Koulutusesite Kittilän Vanhemman neuvo-menetelmäkoulutus 2018

Helsinki
Ensi- ja turvakotien liitto, Asemamiehenkatu 4A
Lähiopetuspäivät
6.6.- 7.6.
to 23.8.
to 20.9.
to 11.10.

Lähetä hakemuksesi Helsingin koulutukseen 28.5.2018 mennessä osoitteeseen maarita.kettunen@etkl.fi

Koulutusesite Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutus Helsinki 2018

Lisätietoa koulutuksista ja Vanhemman neuvo -menetelmästä
Maarita Kettunen
p. 0400 153 227 tai maarita.kettunen@etkl.fi

Koulutuksen rakenne

Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivistä, Vanhemman neuvo-ryhmän ohjaamisesta ja sitä tukevasta menetelmäohjauksesta.

Lähiopetuspäivien aikana käsitellään Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän sisältöjä ohjaamisen ja ryhmäprosessin näkökulmasta. Koulutuksen aikana jokainen ohjaa Vanhemman neuvo -ryhmän yksin tai työparin kanssa. Oman ryhmän ohjaamisen aikana koulutuksessa olevat osallistuvat 2 kertaa menetelmänohjaukseen. Sekä Kittilän että Helsingin koulutukseïssa ryhmän ohjaamisen ajankohta on syksy 2018.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on, että hakijalla on

1. Sosiaali- tai terveysalan koulutus,
2. Kokemusta eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta sekä
3. Kokemusta ryhmän ohjaamisesta

Kirjoita vapaamuotoinen esittely itsestäsi, jonka olet jäsentänyt seuraavien kolmen kohdan mukaisesti:

1. Kerro lyhyesti tämän hetkisestä työstäsi ja ammatillisesta koulutuksestasi

  • Millaisia kokemuksia sinulla on eroperheiden kanssa työskentelystä?
  • Millaisia kokemuksia sinulla on vanhemmuuden tukemisesta?
  • Millaisia kokemuksia sinulla on ryhmien ohjaamisesta?

2. Menetelmäkoulutukseen sisältyy Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaaminen koulutuksen aikana

  • Miten olet ajatellut toteuttaa Vanhemman neuvo -ryhmän koulutuksen aikana?
  • Onko työorganisaatiossasi mahdollista toteuttaa ryhmä? Oletko keskustellut asiasta esimiehesi kanssa?

3. Mikä motivoi sinua osallistumaan koulutukseen?

Lisätietoja

Maarita Kettunen
asiantuntija, Vanhemman neuvo -kouluttaja
maarita.kettunen@etkl.fi
p. 0400 153 227

Järjestämme Vanhemman neuvo -koulutuksia kysynnän ja tarpeen mukaan eri puolilla Suomea.

Ero lapsiperheessä koulutuspäivä on suunnattu eroavia ja eronneita vanhempia sekä heidän lapsiaan työssään kohtaaville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Koulutuspäivän kesto on 5-6tuntia riippuen kahvi- ja lounastauon pituudesta.

Sisältöinä päivässä mm. vanhemmuus eron jälkeen, lapsi erossa sekä työntekijän rooli perheen tukena.

Koulutuksen tilaaja vastaa tilojen varaamisesta, koulutuksen tiedottamisesta ja ilmoittautumisista ja muista tarvittavista järjestelyistä.

Lisätietoja ja tilaukset:

Ero lapsiperheessä työ

Suunnittelija Linda Niininen

linda.niininen@etkl.fi tai 050-4133668