Eroauttamisen koulutukset

Ensi- ja turvakotien liiton  Ero lapsiperheessä työ tarjoaa monipuolisia eroauttamisen kouluttautumisen mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Vanhemman neuvo® -menetelmäkoulutus antaa pätevyyden ohjata Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmiä. Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja tukee vanhempia uuden elämänvaiheen jäsentämisessä ja yhteisen eron jälkeisen vanhemmuuden rakentamisessa. Ryhmän avulla autetaan vanhempia näkemään lapsen tarpeet erossa ja löytämään käytännön toimintatapoja lapsen tilanteen helpottamiseksi.

Menetelmäkoulutuksessa perehdytään vertaistukiryhmän ohjaamiseen ja tutustutaan Vanhemman neuvo -ryhmän työskentelytapoihin ja ryhmässä käsiteltäviin, eroon liittyviin teemoihin.

Vanhemman neuvo® -menetelmäkoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilla on kokemusta ryhmän ohjaamisesta, eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta. Koulutukseen voivat hakeutua kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työntekijöitä. Ryhmän koko on 8-10 henkilöä. Koulutuksen materiaalimaksu on 50 euroa / osallistuja

Vuoden 2021 Vanhemman neuvo -menetelmäkoulutukset

Kouluttujana Ero lapsiperheessä -työn asiantuntija Tanja Koskinen

Syksyn 2021 koulutus toteutetaan etäyhteydellä


Etäopetuspäivät (Klo 9-14.30)
TI 7.9., KE 29.9., TO 30.9., TI 26.10. sekä KE 27.10.

Voit lähettää hakemuksesi koulutukseen 24.8.2021 mennessä osoitteeseen tanja.koskinen@etkl.fi

 

Lisätietoa koulutuksista ja Vanhemman neuvo®-menetelmästä
Tanja Koskinen
p. 0407632332 tai tanja.koskinen@etkl.fi

Koulutuksen rakenne

Vanhemman neuvo®-menetelmäkoulutus koostuu viidestä lähiopetuspäivistä, Vanhemman neuvo-ryhmän ohjaamisesta ja sitä tukevasta menetelmäohjauksesta.

Lähiopetuspäivien aikana käsitellään Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän sisältöjä ohjaamisen ja ryhmäprosessin näkökulmasta. Koulutuksen aikana jokainen ohjaa Vanhemman neuvo -ryhmän yksin tai työparin kanssa. Oman ryhmän ohjaamisen aikana koulutuksessa olevat osallistuvat 1-2 kertaa menetelmänohjaukseen.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on, että hakijalla on

1. Sosiaali- tai terveysalan koulutus,
2. Kokemusta eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta sekä
3. Kokemusta ryhmän ohjaamisesta

Kirjoita vapaamuotoinen esittely itsestäsi, jonka olet jäsentänyt seuraavien kolmen kohdan mukaisesti:

1. Kerro lyhyesti tämän hetkisestä työstäsi ja ammatillisesta koulutuksestasi

  • Millaisia kokemuksia sinulla on eroperheiden kanssa työskentelystä?
  • Millaisia kokemuksia sinulla on vanhemmuuden tukemisesta?
  • Millaisia kokemuksia sinulla on ryhmien ohjaamisesta?

2. Menetelmäkoulutukseen sisältyy Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaaminen koulutuksen aikana

  • Miten olet ajatellut toteuttaa Vanhemman neuvo -ryhmän koulutuksen aikana?
  • Onko työorganisaatiossasi mahdollista toteuttaa ryhmä? Oletko keskustellut asiasta esimiehesi kanssa?

3. Mikä motivoi sinua osallistumaan koulutukseen?

Lisätietoja

Tanja Koskinen
asiantuntija, VTM
tanja.koskinen@etkl.fi
p. 040 7632332

Järjestämme Vanhemman neuvo -koulutuksia kysynnän ja tarpeen mukaan eri puolilla Suomea.

Ero lapsiperheessä – tilaisuudet ovat eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille tai heidän läheisilleen tarkoitettuja info- ja tukitilaisuuksia. Tilaisuuden ohjaa työntekijä yhdessä koulutettujen vertaistukijoiden kanssa. Tilaisuuden voi toteuttaa myös luentotilaisuutena.

Erovertaiskahvila on kohtaamispaikka, jossa eronneet vanhemmat voivat keskustellen vaihtaa kokemuksia erosta selviämiseen sekä yhteistyövanhemmuuden kysymyksiin liittyvistä aiheista. Erovertaiskahvila toimintaa toteuttavat koulutetut vertaistukijat työntekijän tuella. Kahvilatoimintaa voi toteuttaa myös työntekijä vetoisena.

Ero lapsiperheessä -tilaisuuksia ja Erovertaiskahvila toimintaa voivat toteuttaa sosiaali-, terveys ja kasvatusalan ammattilaiset, joilla on kokemusta eronneiden vanhempien kanssa työskentelystä sekä kiinnostus toimia yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.

Perehdytyspäivän aikana käydään läpi toiminnan toteuttamisen lähtökohdat ja periaatteet, vetäjien ja vertaistukijoiden roolit ja tehtävät sekä toiminnan toteuttamisen pulmatilanteet. Päivän aikana annetaan vinkkejä toiminnan toteuttamiselle ja käynnistämiselle omalla paikkakunnalla.

Toimintaa voi toteuttaa myös kunta-järjestö-seurakunta yhteistyönä.

Perehdytyspäivään osallistuminen on osallistujille maksutonta. Osallistujat saavat käyttöönsä ohjaajan käsikirjan sekä ohjausta ja tukea toiminnan käynnistämiseen perehdytyspäivän jälkeen.

Tarkempi ohjelma ja aikataulu sekä ilmoittautuminen: tästä.

Lisätiedot:

Päivi Hietanen
Ero lapsiperheessä -asiantuntija

paivi.hietanen@etkl.fi, p.0504385290

Koulutuspäivän aikana perehdytään yhteistyövanhemmuuden
käsitteeseen sekä tutkimustiedon että vanhempien tuottaman
kokemustiedon avulla.

Koulutuspäivässä tarkastellaan ammattilaisten roolia sekä
mahdollisuuksia tukea vanhempia yhteistyövanhemmuuuteen.
Lisäksi pohditaan yhteistyövanhemmuuden merkitystä ja hyötyjä
lapsen hyvinvoinnille. Teemana on myös  yhteistyövanhemmuuden tukeminen haasteellisissa erotilanteissa. Lisäksi pohditaan lapsen
turvallisuuden ja edun toteutumista jos vanhemmalla on
päihdeongelma tai eron taustalla on lähisuhdeväkivaltaa.

Koulutuspäivä on tarkoitettu sosiaali,- terveys- ja kasvatusalan
ammattilaisille.

Koulutus on tilauskoulutus. Yhden koulutuspäivän hinta on 650€ + 2 kouluttajan matkakulut ja mahdollinen yöpymiskulu. Kysy lisää koulutuksesta: Päivi Hietanen, paivi.hietanen@etkl.fi

Erotilanteessa tukeminen sovinnollisuuteen ja yhteistyövanhemmuuteen on mahdollisuus ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen elämään.

Eroauttamisen ABC -koulutus tarjoaa perustiedot eroamisesta nyky-Suomessa. Koulutus antaa ammattilaiselle osaamista yhteistyövanhemmuuden tukemiseen ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Koulutuksessa käsitellään myös lapsen asemaa ja
oikeuksia. Lisäksi pohditaan lasten tukemista muuttuvassa perhetilanteessa.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- , terveys ja kasvatusalan ammattilaisille.

Tarkempi koulutusohjelman sisältö, aikataulu ja haku koulutukseen: tästä

Lisätiedot:

Päivi Hietanen

Ero lapsiperheessä -asiantuntija

paivi.hietanen@etkl.fi, p.0504385290

Perehdytyspäivä antaa valmiudet käyttää Yhteistyövanhemmuuden kolmiota työvälineenö eronneiden ja eroa pohtivien vanhempien kanssa.

Lisätiedot tästä.

Turvallisesti perheessä
vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutus 2017-2019

Turvallisesti perheessä –  Vauva- ja väkivaltatyön prosessikoulutus jäsenyhdistysten ja muiden tahojen turvakotien työntekijöille, jotka haluavat syventää ammatillista osaamistaan vauva- ja väkivaltatyössä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti heille, joilla ei ole vielä täydennyskoulutusta ja joille osallistuminen koulutukseen on erityisen merkityksellistä yhdistyksen/työnantajan ja oman ammatillisen osaamisen kannalta. Koulutuksen järjestää Ensi- ja turvakotien liitto.

Koulutuksen rakenne
Koulutus alkaa 8.11.2017 aloitusseminaarilla ja jatkuu Vauvafoorumilla 9.-10.11. Koulutus on ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta aina kaksipäiväinen. Koulutuksessa yhdistyy sekä vauva- että väkivaltatyön sisällöt niin, että päivän teemasta on aina yhteinen alustus kaikille osallistujille ja sen jälkeen jakaannutaan pienryhmiin (vauvatyö ja väkivaltatyö) jatkotyöstämään teemaa. Prosessikoulutus sisältää Vauvafoorumin lisäksi osallistumisen Väkivaltafoorumiin vuonna 2018.  Koulutuspäiviä on yhteensä 17. Koulutus sisältää välitehtäviä sekä lopputyön. Koulutus päättyy 10.4.2019.

Koulutukseen otetaan yhteensä 50 osallistujaa, joista 20 on vauvatyötä tekeviä, 20 väkivaltatyötä tekeviä ja 10 paikkaa muiden tahojen turvakotien työntekijöille. Koulutukseen haetaan 31.8. mennessä (hakulomake alla).
Hakuaikaa pidennetty 15.9. saakka.

Koulutuspäivät (päivitetty 25.9.2017):
2017 (8.-10.11.)
2018 (23.-24.1., 12.13.3., 22.-23.5., 22.-23.8. ja 6.-7.11.)
2019 (5.-6.2. ja 9.-10.4.)

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen keskiössä on vauva ja lapsi. Koulutus sisältää mm. seuraavia vauva- ja väkivaltatyön teemoja: odotusajan työskentely, mentalisaatio, kiintymyssuhde, kaltoinkohtelu ja väkivallan eri muodot, trauma, parisuhde, ero, vaino, omaa työtä ohjaavat käyttöteoriat, sukupuolen merkitys vanhemmuuteen ja väkivallan ilmiöihin sekä asiakkaiden moninaisuus.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta sisältää lähiopetuspäivät Sopukassa (majoitus ja täyshoito) sekä Vauva- ja Väkivaltafoorumiin osallistumisen. Ensi- ja turvakotien liitto kustantaa jäsenyhdistysten työntekijöille matkakulut yli 84€ ylittävältä osuudelta.
Hinta jakautuu seuraavasti:

a) jäsenyhdistysten STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville:
2017: 300€
2018: 1200€
2019: 500€

b) jäsenyhdistyksien muussa kuin STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville:
2017: 400€
2018: 1300€
2019: 600€

c) muiden tahojen työntekijöille:
2017: 600€
2018: 1700€
2019: 800€

Koulutuskokonaisuuden tarkempi kuvaus (pdf, päivitetty 7.8.2017)

Lisätietoja:
Tanja Henttonen, asiantuntija, vaativa vauvatyö
p. 0400 225 583, tanja.henttonen@etkl.fi

Veli-Matti Toikka, suunnittelija, väkivaltatyö
p. 050 382 7778, veli-matti.toikka@etkl.fi