Ensi- ja turvakotien liitto käynnisti tänä vuonna kolmevuotisen hankkeen Vauva- ja väkivaltatyötä tulevaisuuden sotekeskuksiin. Siinä ovat mukana kaikki liiton jäsenyhdistykset ja keskusjärjestön sisältötiimit.
Tiiviimmin kehittämistyötä tehdään viidellä hyvinvointialueella,
jotka ovat Päijät-Häme, Vantaa-Kerava, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja
Etelä-Savo.

– Hankkeella varmistetaan se, että liittoon vuosien mittaan syntynyt vauva- ja väkivaltatyön sekä eroauttamisen erityisosaaminen juurtuu osaksi sote-keskusten ja niiden osana toimivien perhekeskusten palveluketjuja, kertoo projektipäällikkö Tiina Palviainen.

Käytännössä hankkeessa yhteensovitetaan julkisten palvelujen ammatillinen
osaaminen sekä järjestöjen ammatillinen- ja vertaisosaaminen saumattomiksi palveluketjuiksi.

Hanke toteutti huhti-elokuussa alkukartoituskyselyn ETKL:n jäsenyhdistyksille.Kartoituksesta ilmeni, että yhdistykset ovat jo nyt vahvasti omilla alueillaan mukana erilaisissa verkostoissa. Yhteistyö hyvinvointialueen valmistelua koskevissa asioissakin on pääsääntöisesti toimivaa.

– Perhekeskustasoisessa yhteistyöryhmässä on mukana 16 yhdistystä, ja 9 yhdistystä on mukana perhekeskuksen johtoryhmässä, Palviainen sanoo.

Asiakkaitakin mukana kehittämisessä

Tiina Palviaisen mukaan yhdistyksille olennaista on sote-uudistuksen myötä päästä mukaan muuttuviin rakenteisiin. Sieltä pitää osata poimia oikeat verkostot ja avainkumppanit.

– Kyse on myös tuotteistamisesta ja viestinnästä. Liiton ja sen jäsenyhdistysten on kyettävä selkeästi kertomaan, mitä tarjottavaa niillä on sote- tai perhekeskuksiin.

Projektipäällikkö painottaa sitä, että hankkeen toiminta heijastuu aidosti ruohonjuuritasolle saakka.

– Kehittämistyössä on mukana myös asiakkaitamme. Tiedämme, että meillä on taito kuulla ja ottaa huomioon asiakkaan näkökulma.

Sote-uudistuksen yksi juonne on kehittää myös digitaalisia palveluita kansalaisten käyttöön. Yksi kanava yhdistyksillekin kertoa omista palveluistaan on palvelutietovaranto (PTV).

– Kyseessä on valtakunnallinen keskitetty avoimen datan tietovaranto, johon kunnat, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat.

Lue myös

Sote-uudistus avaa järjestöjen osaamiselle mahdollisuuksia, Enska 4/2022

Lisää hankkeesta: ensijaturvakotienliitto.fi > hankkeet