Heippa sinä äitien nettiryhmästä kiinnostunut!

Äitien nettiryhmä on turvallinen paikka, jossa monet äidit kertovat ensimmäistä kertaa kenellekään päihteidenkäytöstään. Häpeä ja syyllisyys yhdistää ryhmään hakeutuneita äitejä ja samat tunteet ovat usein esteenä avun hakemiselle muista palveluista. Anonyymiys mahdollistaa sen, että äidit kertovat ryhmässä tilanteestaan avoimesti ja rehellisesti ja se taas mahdollistaa suoran kanssakäymisen, avun ja tuen saamisen. Tämän suoruuden koen äitien nettiryhmässä palkitsevana. Toisaalta myös se on mieltä lämmittävää ja palkitsevaa, että äidit ylipäätään liittyvät mukaan tällaiseen ryhmään. Se kertoo jo siitä, että jokin prosessi omassa itsessä kohti muutosta on lähtenyt liikkeelle.  

Äitien nettiryhmässä on kaiken ikäisiä äitejä, joilla on monen ikäisiä lapsia. Toiset ovat raskaana ja perheessä voi lisäksi olla isompia lapsia. Joillain äideillä voi olla jo aikuiset lapset. Osa äideistä on päihteettömyydessään jo pidemmällä ja osa vasta harkitsee vähentävänsä tai lopettavansa. Muutoksen eri vaiheissa olevia äitejä tarvitaan ryhmään kertomaan kokemuksistaan. Päihteettömyydessään pidemmällä olevat äidit voivat toimia mallina ja samaistumisen kohteena muille äideille ja vahvistua kokemusten jakamisesta ja toisille tuen tarjoamisesta itsekin lisää. 

Ryhmässä keskustellaan siitä mistä äidit haluavat. Ryhmissä on juteltu mm., päihteidenkäytöstä; vähentämisestä ja lopettamisesta, retkahduksista, lapsista, parisuhteesta, erosta, uusperheistä, taloudesta, harrastuksista, omasta lapsuudesta ja tunteista. Olen huomannut, että osa äideistä voimaantuu omista kirjoituksistaan, toisille kirjoittaminen aukaisee ja selventää itselle jotain. Ryhmässä tuettu oman tilanteen pohdinta motivoi äitejä kirjoittamaan lisää. Osa äideistä ei välttämättä verbaalisesti koe tarvetta tuottaa mitään, mutta hyötyvät lukiessaan toisten äitien kirjoituksia ja se on okay.  


Ryhmän tuella päihteettömyydessä eteenpäin

Jos asettuisin itse ryhmäläisen rooliin, toivoisin saavani ryhmästä vertaistukea ja myötätuntoa, jonka avulla hankalat sosiaaliset tunteet helpottuisivat. Toivoisin myös ymmärrystä päihdeongelmasta, sallivaa ilmapiiriä puhua asioista rehellisesti sekä kannustusta eteenpäin. Tähän me kolme ryhmän ohjaajaa pyrimme ja keskustelemme säännöllisissä työnohjauksissa ajatuksistamme pyrkien vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla ryhmäläisten tarpeisiin. 

Osa äideistä osallistuu äitien nettiryhmään uudelleen ja se on mielestäni aina hyvä merkki. Ryhmän tuki on auttanut omassa prosessissa ja halu jatkaa ryhmän tuella koetaan merkitykselliseksi. Osalle yksi ryhmä on riittävä ja siitä saaduin eväin ja ajatuksin on helpompaa jatkaa eteenpäin. 

Kaikille teille äideille, jotka mietitte seuraavaan ryhmään mukaan tuloa haluaisin sanoa; Tule! Auta itseäsi. Moni muu äiti kokee samanlaisia asioita kuin sinäkin. Voit osallistua juuri sen verran kuin haluat. Ryhmissä on lämmin henki ja salliva ilmapiiri; jokainen haluaa olla toistensa tukena, jokainen haluaa, että onnistut! Tässä vielä yhden äidin ajatuksia nettiryhmästä: ”Ihanaa, että meitä on muitakin, tuntuu niin lohduttavalta!”

-Marika Kaihua, äitien nettiryhmän ohjaaja

Päihteitä käyttävien äitien nettiryhmä kestää kolme kuukautta ja sitä ovat ohjaamassa lapsilähtöisen päihdetyön ammattilaiset.

Kevään äitien nettiryhmä alkaa 8.2., lue lisätietoa täältä!