Tiedämme, että perheissä, joissa on ollut väkivaltaa, erotilanteessa väkivallan riski kasvaa ja uhka voi kohdistua puolison lisäksi myös lapsiin. Vaarallisen eron riskit tulisi tunnistaa ja tarjota näille perheille tukevampaa apua väkivaltatyön palveluista. Eroauttamisen palveluista esimerkiksi tapaamispaikkatoiminta mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen tilanteissa, joissa suoraa väkivallan uhkaa ei enää ole. Tapaamispaikassa lasta suojataan vanhempien välisiltä konflikteilta ja rauhoitutaan olemaan yhdessä.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsen yhdistysten ylläpitämissä 16 tapaamispaikassa on toteutunut kuluneen vuoden aikana 2553 valvottua tapaamista, 2748 tuettua tapaamista ja 686 valvottua vaihtoa. Väkivaltatyön avopalveluista avun sai 2902 aikuista (naisia 1386 ja miehiä 1514) ja 479 lasta.

Syitä tapaamispaikan palvelujen käyttämiseen voivat olla vanhempien riitaisat välit ja luottamuspula, päihde­ tai mielenterveysongelmat, tapaamis-­ ja huoltoriidat, koettu väkivalta tai väkivallan uhka tai kaappausuhka. Toiminta on lakisääteistä ja siten kuntien tulee järjestää palvelua alueelleen. Kaikilla seutukunnilla ei ole omia tapaamispaikkoja, joten kunnat ostavat palvelua kilpailutukseen perustuen yksityisiltä palveluntuottajilta.

– Pelkät seinät eivät riitä turvallisuuden takaamiseksi, muistuttaa Jussi Pulli Ensi- ja turvakotien liitosta.
– Toiminta on aika kirjavaa valtakunnallisesti. Lapsen turvallisuus tulisi olla tärkeintä eikä palvelun ostamisessa voi ratkaista vain hintalappu.

– Tapaamisten järjestämistä ennen tulee kuitenkin tunnistaa mahdollinen väkivalta, huolehtia sen loppumisesta eli saada asianosaiset avun piiriin ja tilanteen ollessa tarpeeksi turvallinen päästään rakentamaan tapaamisia – turvallisia sellaisia, sanoo Tiina Muukkonen, väkivaltatyön kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitosta.

Apua väkivaltaan tarvitsevat kaikki osapuolet; väkivaltaa kohdanneet lapset ja puoliso sekä väkivaltaa käyttänyt.

Tapaamiset rakennetaan lapsen kannalta turvalliseksi

Ensi- ja turvakotien liiton tapaamispaikkojen tilat, siirtymätilanteet ja ohjaajien läsnäolo on rakennettu tukemaan lapsen ja kaikkien osapuolten turvallisuutta. Tutustumiskäynnillä lapselle ja tapaajavanhemmille kerrotaan tapaamispaikan tarkoituksesta, tehdään suunnitelma tapaamisista ja käydään läpi säännöt.

Tarvittaessa tapaamiset voidaan järjestää siten, että vanhemmat eivät kohtaa toisiaan, jos toinen vanhempi pelkää ex-puolisoaan parisuhteessa tapahtuneen väkivallan ja eron jälkeen jatkuvan vainon vuoksi. Lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta tuetaan siten, että se edistää lapsen kasvua ja kehitystä. Tapaamiset voidaan räätälöidä lapsen tarpeiden mukaan huomioiden lapsen ikä. Tapaamisohjaajat tukevat lapsen turvallisuudentunnetta konkreettisin keinoin. Vanhempia tuetaan yhteistyön rakentamisessa lapsensa asioissa.

Ensi- ja turvakotien liiton tapaamispaikkatoiminnalle on luotu laatukriteerit ja toiminta on auditoitu vuonna 2017-2018. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja paikallisten viranomaisten kanssa. Tapaamispaikkojen työntekijät ovat sosiaalialan ammattilaisia ja koulutettu tukemaan lapsia ja vanhempia. Tapaamiset perustuvat viranomaisten tekemiin päätöksiin ja vahvistamiin sopimuksiin.

Valvotussa tapaamisessa työntekijä on läsnä koko ajan, näkee ja kuulee kaiken. Valvotun tapaamisen avulla ehkäistään niitä uhkia, joiden vuoksi tapaaminen on määrätty valvotuksi. Valvottu tapaaminen voi kestää 1–3 tuntia. Työntekijä voi keskeyttää tapaamisen lapsen edun niin vaatiessa.

Tuetussa tapaamisessa työntekijä huolehtii tapaamisen aloituksesta ja lopetuksesta sekä on tarvittaessa saatavilla koko tapaamisen ajan. Tuetussa tapaamisessa ei ole jatkuva valvonnan tarve, mutta tuen avulla varmistetaan tapaamisten sujuminen lapsen edun ja sopimuksen mukaan.

Valvotun vaihdon tavoite on varmistaa, että lapsi voi turvallisesti siirtyä vanhemmalta toiselle. Vaihto toteutetaan tapaamissopimuksen mukaisesti. Työntekijä rauhoittaa vaihtotilanteen niin, ettei lapsi joudu vanhempien ristiriitojen keskelle.

Kuva: Flickr, CC Sam Howzit 

Lue myös

Lapsi näkyväksi erossa, Enska 4/2017

Vaino tuntuu lasten ja nuorten arjessa pelkona, Enska 3/2017

Uhkaavien erotilanteiden tunnistaminen ja riskien arviointi on keskeistä, tiedote 11.12.2018

Tapaamispaikka: turvaallinen kohtaaminen lapselle, esite

Edit: klo 15.44 korvattu johdannosta sana ”vakavan eron” muotoon ”vaarallisen eron”