Ensi- ja turvakotien palveluissa jokainen saa apua. Liiton jäsenyhdistyksissä palvellaan apua tarvitsevia heidän alkuperästään, kansalaisuudestaan ja kielestään riippumatta. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti.

Yhdistysten työssä huomioidaan erilaiset kulttuurit ja tavat sekä vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Työssä tuetaan kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja ja tehdään monialalaista yhteistyötä erilaisten maahanmuutto- ja kotouttamistoimijoiden sekä muiden monikulttuurisia asiakkaita kohtaavien tahojen kanssa.

Maahanmuuttajat ovat hyötyneet yhdistyksissä erityisesti yhteisöllisyydestä, joka syntyy asiakkaiden kesken. Moni on kutsunut muita asiakkaita ja työntekijöitä uudeksi perheekseen.

” Sellainen tunne, että muut asiakkaat ja työntekijät ovat perheenjäseniä. Ei sellainen tunne, että olen muukalainen.”

 ” Hyvä nähdä, ettei ole yksin asioiden kanssa – muillakin samoja asioita.”

 Asiakkaat kokevat tärkeäksi työntekijöiden kanssa käydyt keskustelut sekä heiltä saadun tiedon eri palveluista ja eduista. Heille tarjotaan apua myös esimerkiksi asunnon haussa ja lomakkeiden täyttämisessä, tietoa ja tukea vauvan hoitoon, ymmärrystä päivärytmin merkityksestä ja siitä, kuinka asettaa lapselle turvalliset rajat, kuinka toimia eroprosessissa ja minkälainen kohtelu on väkivaltaa.

”Olin todella iloinen ja tyytyväinen päästessäni tänne, koska täältä sain neuvontaa ja ohjeita, miten vauvan kanssa ollaan.”

”On neuvottu, että mitä voi minkäkin asian kanssa tehdä, että se asia hoituu eteenpäin. Olen saanut keskusteluapua ja on otettu muutenkin elämäntilanne huomioon.”

Vaikka yhteisen kielen puute vaikeuttaa työtä, on sen tueksi etsitty muita keinoja. Tulkkeja, eri kielisiä avustajia ja vapaaehtoisia hyödynnetään työssä aina kun mahdollista. Vuorovaikutuksen tukena käytetään myös toiminnallisia ja luovia menetelmiä, sekä kuvia, videoita ja eleitä. Muun kielisiä esitteitä, materiaaleja ja nettisivuja kehitetään jatkuvasti.

Aina olen saanut tulkin, jos minulla on ollut joku asia, johon kielitaitoni ei ole riittänyt. Kun ei ole ollut tulkkia, työntekijät ovat yrittäneet ymmärtää kaiken mitä minä sanon ja minä olen yrittänyt ymmärtää mitä he sanovat”

Ensi- ja turvakotien liiton palvelut ovat kaikille samanlaisia ja apua tarvitsevat kohdataan ihminen ihmisenä, ei kulttuuri tai uskonto edellä. Kuitenkin niin, että asiakkaan omaa kulttuuria tuetaan ja asiakkaat kohdataan yksilöinä. Yhdistysten työntekijöiden mukaan ei ole oleellista tietää kaikkien kulttuurien tavat ja toimet, jotta osaisi toimia oikein. Jos on aito ja avoin, ei loukkaa. Aina voi kysyä asiakkaalta, miksi hän toimii siten kuin toimii. Erään yhdistyksen työntekijän sanoin: ”Ei ole mistään ihmeellisemmästä kyse, vaan ihmisen kohtaamisesta. On tärkeää keskittyä siihen, miten luomme suvaitsevaisen ja hyväksyvän ilmapiirin, niin että kaikki voivat kokea olevansa omana itsenään.”

—–

Ensi- ja turvakotien liiton Jokainen saa apua -kampanja näkyy lokakuun aikana liiton ja yhdistysten some- kanavissa. Haluamme madaltaa monikulttuuristen asiakkaiden kynnystä hakea apua vaikeuksiin. Kampanjan aikana yhdistykset kertovat tehostetusti paikallisille monikulttuuria asiakkaita kohtaaville toimijoille palveluistaan. Tärkeä viesti on, että osaamme auttaa kaikkia taustasta huolimatta.

#jokainensaaapua

Lue myös

Jokainen saa apua, Enska 3/2020
Ensikoti on tärkeä yhteisö oman perheen ollessa kaukana, Enska 3/2019
Turvakodeissa huomioidaan myös maahanmuuttajat, Enska 2017