Uudistunut lapsenhuoltolaki ei yksinään riitä edistämään vanhempien välistä yhteistyötä tai ehkäisemään huoltoriitoja. Vastaajista 22% kertoo uudistetun lain vaikuttavan yhteistyöhön toisen vanhemman kanssa. Vanhempien näkemyksiä selvitettiin Ensi- ja turvakotien liiton tekemässä kyselyssä, johon vastasi 278 vanhempaa. Erityisen tärkeää on auttaa eroavia vanhempia ja perheitä jo vauva-aikana.

Vanhempien erotessa apua pitää löytyä heti ja helposti. Eteenkin vauvaperheissä isona riskinä on vauvan ja erilleen muuttavan vanhemman suhteen katkeaminen jo ennen suhteen muodostumista. Korona-aika on näyttänyt, että vaikeimmassa tilanteessa ovat perheet, joilla on jo valmiiksi ollut kasaantuneita ongelmia ja vaikeuksia saada apua. Tämä näkyy avun hakemisen määrän kasvussa myös Ensi- ja turvakotien liiton chatissä ja yhdistysten tarjoamissa eropalveluissa. Apua on haettu kolme kertaa enemmän tammi-syyskuussa kuin vastaavasti vuonna 2019.

Apua eroon -chatissä on haettu apua tilanteissa, joissa äiti kokee eron aikaista stressiä ja on huolissaan sen vaikutuksesta sikiöön tai vauvaan. Vauvan reagointi vanhempien eroon voi näkyä kotona vauvan unipulmissa tai ruokahaluttomuudessa. Chatissä on keskusteltu vanhempien huolista liittyen vauvan kokemaan turvattomuuteen tai tapaamisiin liittyvistä pulmista.

Vauvavaihe on jo ilman eron tuomaa surua ja stressiä rankkaa aikaa. Kun ero tapahtuu raskaus- tai vauvavuoden aikana, vanhemmat tarvitsevat erityistä tukea ammattilaisilta. Äidin pitkäkestoinen stressi odotusaikana on haitallista sikiölle ja voi aiheuttaa aivojen kehitykselle muutoksia, jotka jatkuvat pitkälle elämään.

− Vanhempien pitäisi aina hakea apua erotilanteeseen. Tunteiden tuulettaminen ja konkreettisten neuvojen saaminen auttaa pitämään vauvan edun mielessä ja vähentää stressiä, muistuttaa asiantuntija Päivi Hietanen, Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työstä.
− Vauvalla on oikeus luoda turvallinen suhde molempiin vanhempiin erosta huolimatta.

Vauvavuosi on elintärkeä lapsen tulevalle kehitykselle ja kasvulle. Tällöin muodostetaan tulevien turvallisten ihmissuhteiden perusta, jotka kannattelevat lasta aina aikuisuuteen asti. Pärjääminen yksin vauvan ja mahdollisesti jo vanhempien lasten kanssa on kuormittavaa. Erokriisin läpikäyminen samaan aikaan on henkisesti raskasta.

− Jos vanhempien yhteistyö ei toimi tai toinen vanhempi ei sitoudu vanhemmuuteen, on riskinä lähivanhemman uupuminen, vauvan tarpeiden ohittaminen sekä toisen vanhemman menetys, Hietanen toteaa.

Uudistunut laki tukee yhteistyötä jos siihen on jo valmiiksi edellytyksiä

Vuoden 2019 lopussa uudistuneella Lapsenhuoltolailla haluttiin parantaa lapsen asemaa erotilanteissa sekä ehkäistä vanhempien välisiä ristiriitoja. Lailla halutaan vahvistaa vanhempien tasavertaista asemaa sekä parantaa lapsen mielipiteiden ja näkemysten huomioimista.

Ensi- ja turvakotien liiton toteuttamaan kyselyyn vastanneista eri ikäisten lasten vanhemmista jopa 70 % pitäisi hyvänä, että lastenvalvoja kuulisi aina lasta vanhempien erotessa. Vanhemmat tuovat esiin, etteivät pysty välttämättä itse selvittämään lapsen aitoa mielipidettä. Vastauksista käy ilmi, että lastenvalvoja voisi olla tilanteessa puolueeton lapsen kanssa keskustelija. Vanhempien toivovat, että näin toimien voitaisiin turvata lapsen oikeuksien toteutuminen, eteenkin tilanteissa, joissa vanhemmat ajavat vain omaa etuaan tai pyrkivät vaikuttamaan lapsen mielipiteeseen.

− On huolestuttavaa, etteivät vanhemmat usko lain vahvistavan lapsen mielipiteen huomioimista tai suojaa lasta henkiseltä tai fyysiseltä väkivallalta tai kaltoinkohtelulta, toteaa Päivi Hietanen.

Vanhemmat tuovat esiin, että huolto- ja tapaamissopimuksia voi jättää noudattamatta ilman seuraamuksia, eikä lapsen etu kuitenkaan toteudu. Toinen vanhempi saattaa myös kieltäytyä lastenvalvojan palveluista tai painostaa toista vanhempaa. Sama ilmiö näkyy myös kahdenkeskisissä Apua eroon -chat keskusteluissa.

− Miettisin kyllä, että vanhemmat ja lapset veloitettaisiin tapaamaan lastenvalvojaa tilanteissa, kun yhteistyö ei toimi. Nythän avusta kieltäytyminen on mahdollista.

Vauvaperheiden erotilanne vaatii eritystä huomiota

Vauvaperheiden erotilanteissa tulisi tarjota erityistä tukea vanhemmille. Vanhempien kanssa on hyvä pohtia, millä tavoin vauva voi turvallisesti tavata ja viettää aikaa hänestä erossa asuvan vanhemman kanssa. Sopimukset on hyvä tehdä määräajoiksi ja seurata perheen tilannetta niin vauvan kuin vanhempienkin näkökulmasta.

− Olemme luoneet yhteistyössä Vantaan kaupungin lastenvalvojien kanssa vauvaerityisen sopimusneuvottelu -mallin. Mallin avulla huomioidaan erityisesti vauvojen vanhemmat ja se, että vauva saa pitää molemmat vanhempansa ja huolehditaan vauvan edusta ja turvallisuudesta, kertoo Hietanen.
− Ennen neuvotteluun tuloa vanhemmille lähetetään kirje, jossa kerrotaan vauvan huomioimisesta ja tarpeista erotilanteessa sekä autetaan vanhempia pohtimaan tulevaa sopimusta vauvan sekä yhteistyövanhemmuuden näkökulmista.

Joskus tarvitaan neutraali paikka vauvan ja toisen vanhemman tapaamisten toteutumiselle. Vauvaerityinen tapaamispaikkatoiminta turvaa vauvan ja hänestä erossa asuvan vanhemman suhteen muodostumiseen. Helsingin ensikoti ry on yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa kehittänyt toimintaa ensimmäisenä Suomessa. Vauvaerityinen tapaamispaikka on aloittanut toiminnan syksyllä 2019 ja on jo osoittanut tarpeellisuutensa. Toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota vauvan tarpeisiin ja tuetaan tapaavan vanhemman vanhemmuutta ja hänen taitojaan olla vauvan kanssa. Tapaamispaikka on hyvä tuki esimerkiksi silloin, kun vauva on vanhemman ensimmäinen lapsi, vanhemmalla on omassa elämässä paljon kuormittavia tekijöitä tai vanhempien välit ovat ristiriitaiset.

Ensi- ja turvakotien liitto tukee eron jälkeistä vanhemmuutta monin tavoin ja vuonna 2019 palveluita käytti 4487 erotilanteessa olevaa vanhempaa tai lasta. Ero lapsiperheessä työtä tehdään 20 yhdistyksessä, joista 15:ssa ylläpidetään auditoituja tapaamispaikkoja. Apua saa sekä vanhemmat että perheen lapset. Apuaeroon.fi sivusto tarjoaa kahdenkeskisen chatin lisäksi uutena palveluna chatin myös lapsille ja nuorille. Palveluhausta lukija voi etsiä eropalvelut omalta paikkakunnalta. Sivustolla vierailee 20 000 kävijää kuukaudessa.

Erofoorumi 24.9.2020 kokoaa eroauttamisen ammattilaiset vuosittaiseen ammattilaistapahtumaan. Tämän syksyn foorumi toteutuu webinaarina ja foorumin yhtenä teemana on ero vauvaperheissä. www.ensijaturvakotienliitto.fi/erofoorumi2020

Lisätietoja

Kysely: Lapsenhuoltolaki ei estä haitantekoa lapsen ja vanhemman suhteelle, Enska, verkkartikkeli 9/2020

Päivi Hietanen
asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto, Ero lapsiperheessä -työ
p. 050 4385290

Lue myös

Ero vauvaperheessä  ja Ero odotusaikana – tietoa vauvaperhe.fi sivuilla
Apuaeroon.fi – tietoa ja tukea erotilanteeseen
Kun ero tulee vauva kainalossa, Enskan artikkeli 2/2019
Yhteistyövanhemmuus odotus- ja vauva -aikana, artikkeli Yhteistyövanhemmuus käsikirjassa