Lausunto ulkoministeriölle Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICESCR) mukaisen Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatimiseen

Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka sääntömääräinen yhteiskunnallinen tehtävä on puolustaa lapsen etua, turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta sekä ehkäistä perheväkivaltaa. Ensi- ja turvakotien liitto kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksista soveltuvin osin. Tässä lausunnossa annamme ehdotuksia raporttiin sisällytettävistä asioista,…

ETKL:n lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan perustamiseksi tehtävästä lakimuutoksesta

Suomeen on perusteilla itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä. Tavoitteena on, että raportoija seuraisi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, seuraisi ja arvioisi toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä seuraisi kansallisen lainsäädännön toimivuutta, naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien oikeuksien toteutumista ja kansainvälisten velvoitteiden toteutumista laajasti yli sektoreiden rajojen….

”Kaikelta hävisi pohja” – vauva, odotus ja vanhempien ero

Vauvan odotusaika on valmistautumista tulevaan vanhemmuuteen, äidiksi ja isäksi kasvamista. Silloin kun vanhemmat eroavat vauvaa odottaessaan, voi valmistautuminen vauvan syntymään ja tulevaan vanhemmuuteen jäädä erokriisin jalkoihin. Eroon liittyy usein vahvoja tunteita, kuten epäonnistumisen ja pettymyksen kokemuksia, jotka voivat värittää myös kokemusta odotusajasta ja alkavasta vanhemmuudesta. ”Ero tuli minulle täysin yllätyksenä,…

Turvakodin vapaa huone muutti elämäni

Soitto turvakotiin muutti elämäni. Oli onni, että yksi huone oli vapaa sillä, siitä alkoi muutos, pois pelon ja väkivallan sävyttämästä elämästäni. Olin elänyt 10 vuotta miehen kanssa, joka oli muuttunut ihanasta ja rakastettavasta miehestä kontrolloivaksi ja kaiken minua paremmin tietäväksi neroksi. Mies, johon olin aikoinaan rakastunut vei minulta ihmisarvoni…

Selvin päin ei ollut riitaa

– Tää taitaa olla se tavallinen suomalainen tarina, sanoo Noora. Hän odotti miehensä kanssa lasta, kun miehen alkoholin käyttö alkoi reippaasti lisääntyä. Väärä seura vei miestä mukanaan. Pari oli tuntenut muutaman vuoden, eikä Noora ollut koskaan pelännyt miestään, kun tämä oli selvä. Perheeseen kuului myös vanhempia lapsia, eikä Noora…

Lapsen kokemus tuotava näkyväksi

Lapsen täytyy antaa olla oman elämänsä päähenkilö. Hänen tarinaansa pitää uskoa ja tarina pitää tehdä myös aikuisille näkyväksi. Tapa, jolla meidät kohdataan, vaikuttaa syvästi turvallisuuden tunteeseemme. Lapsi on tässä täysin aikuisen armoilla myös silloin, kun hänet jätetään huomiotta ja ajatellaan ehkä suojelevasti, että ei lapsi kuitenkaan ymmärrä, ei kuule…

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma Euroopassa

Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat vakavia ongelmia Euroopan unionissa. Helsingissä järjestetyssä konferenssissa arvoitiin perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tilannetta sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ihmisoikeussopimuksen, Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa eri maissa. Esille nousi, että edistystä on tapahtunut, mutta toisaalta osassa jäsenmaita mennään takapakkia naisten oikeuksien toteutumisen ja kunnioittamisen suhteen. Tilastojen…

Trappan koulutus 2020

Trappan – lapsille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa Koulutamme ammattilaisia keskustelemaan perheväkivaltaa kokeneiden lasten kanssa. Trappan-menetelmä antaa lapselle mahdollisuuden työstää traumaattisia kokemuksia. Trappan-koulutus on suunnattu niille, jotka kohtaavat työssään erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja nuoria. Koulutukseen osallistujilla tulee olla väkivaltaa kokeneiden lasten elinoloja koskeva peruskoulutus ja tutkinto. Trappan-koulutus koostuu…

Liian moni ei kerro lähisuhdeväkivallasta kenellekään

Ensi- ja turvakotien liitto on tehnyt perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä 40 vuotta yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Tänä aikana on perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa saanut kauttamme apua 109 859 henkilöä, joista suurin osa naisia ja lapsia. Selviytymistarinoilla on usein yksi yhteinen alku, hiljaisuuden rikkominen. Ensi- ja turvakotien liiton kysely ”Miten sinä…

Sanoitukset murtavat muureja

Omenapuu kukkii pihalla, muuttolaatikot odottavat purkamatta ja makaan leipäveitsi kaulallani. Tästä tunnelmasta aloittaa omaelämänkerrallisen esikoisromaaninsa juuri julkaissut Laura Manninen. Romaani Kaikki anteeksi kertoo perheväkivallasta; vallankäytöstä, surusta, huolesta ja pelosta. Kaiken nielevästä pelosta. Ja siitä miten kirjan päähenkilö pikkuhiljaa luisuu yhä syvemmälle väkivallan kierteeseen kun suhteesta tulee vankila ja miten…