Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä

…syntyminen vauvan ja vanhemman välille Vauvan terve kehitys Vanhempien päihteiden käytön hallinta Arkielämän taitojen hallinta niin, että vanhempi selviytyy päivittäisestä elämästä lapsensa kanssa Kuntoutus sisältää: Kuntoutussuunnitelman lapselle ja vanhemmille Lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen Vanhempien päihdekuntoutuksen Vauvalähtöisen työskentelyn perheen ja sen lähiverkoston kanssa Yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja ryhmätoimintoja Kotona tehtävää työtä…

Päihdeongelmaisten äitien kuntoutus sai rahoituksen vuodeksi

…vaatii. Jatkossa sotessa hoitojärjestelmän järjestämisvastuu voidaan keskittää yhdelle maakunnalle, jonka kanssa asiasta voidaan tehdä sitten valtakunnallinen sopimus, toteaa Särkelä. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on Suomessa ainoa päihteitä käyttävien odottavien äitien vapaaehtoisuuteen pohjautuva päihdekuntoutusta ja varhaista vuorovaikutusta yhdistävä kuntoutus. Apua saa vuosittain noin 240 äitiä ja vauvaa. Valtaosa äideistä on päihteiden sekakäyttäjiä,…

Päihteet odotus- ja vauva-aikana

…odottava äiti tarvitsee aitoa kohtaamista ja lempeän jämäkkää motivointia ja hoitoon ohjausta, jotta hän saa tarvitsemansa tuen. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän kokemus osoittaa, että odotusaika on erityinen mahdollisuus kuntoutua vaikeistakin päihdeongelmista. Edellytyksenä on elämäntilanteeseen sopiva, tiivis ja riittävän pitkäkestoinen tuki ja kuntoutus, joka on alkanut mahdollisimman varhain odotusaikana.Pidä kiinni -hoitojärjestelmän tavoitteena…

Odottavan äidin päästävä kuntoutukseen

…osaa vauvoista ei tarvitse sijoittaa pitkäaikaisesti kodin ulkopuolelle. Meillä ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa jättää näitä apua tarvitsevia vauvoja ja vanhempia odottamaan taloudellisesti parempia aikoja. Kuntoutus on investointi vauvojen hyvään tulevaisuuteen. Päihteitä käyttäviä äitejä kuntoutetaan kuudessa Pidä kiinni -ensikodissa ja seitsemässä avopalveluyksikkössä ympäri Suomen. Toivomme, että kaikki vauvojen terveydestä…

Hölmöläisten säästämistä

…Raskausaika ja varhaislapsuus vaikuttavat ratkaisevasti aivojen ja lapsen koko kehitykseen. Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen on vastannut kohta 30 vuotta päihdeongelmaisia raskaana olevia naisia kuntouttavassa Pidä kiinni -hoitojärjestelmastä. Tuo aika on suuri mahdollisuus kuntoutumiselle ja päihteistä irtautumiselle. Riittävän pitkän kuntoutuksen jälkeen 2/3 äideistä kuntoutuu vauvansa huoltajaksi ja irtautuu päihteistä….

Vauva vaarassa

…kannalta on ensiarvoisen tärkeää tavoittaa jo varhain raskaana olevat alkoholinkäyttäjät ja ohjata heidät kuntoutukseen. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä tarjoaa tuloksellista hoitoa päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Hoitojärjestelmän tavoitteena on sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla päihteettömyyttä jo raskauden aikana. Riittävän pitkä kuntoutusjakso tuottaa tuloksia ja ehkäisee sukupolvelta toiselle siirtyvää syrjäytymistä. Vielä tänä…

Ensi- ja turvakotien liitto: Neuvoloiden yhtiöittäminen virheratkaisu

…kokemuksen mukaan riittävän pitkäkestoinen tuki auttaa selviämään erittäin vaikeistakin tilanteista. Esimerkiksi päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä kuntouttavien Pidä kiinni -ensikotien tulokset ovat hyviä: kaksi kolmasosaa äideistä pystyy toimimaan kuntoutuksen jälkeen vauvansa ensisijaisena huoltajana. Tämä osoittaa, että perheitä voidaan auttaa erittäin tehokkaasti ja vaikutukset ovat pysyviä, mutta vain jos hoitojakso on…

Mistä on pienet vauvat tehty…

…ei kykene vastaamaan hänen tarpeisiinsa ja päihteet ovat vallanneet vanhemman mielen. Päihdeongelmaiset odottavat äidit ja vauvaperheet ovat erityinen riskiryhmä monien kasautuneiden ongelmien vuoksi. Taustalla on usein vanhemman itse lapsena kokema kaltoinkohtelu. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä yhdistyy päihdekuntoutus ja vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Vauvan tarpeet, etu ja terve kehitys ovat kuntoutuksen…

Yhä useampi vauva vaarassa vaurioitua alkoholipolitiikan vapautuessa

…suojelun kannalta.” Päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä kannattaa hoitaa. Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® –kuntoutus on erittäin tuloksellista. Suurin osa kuntoutuksessa olleista äideistä pystyy toimimaan vauvan ensisijaisena huoltajana. Tiedetään myös, että äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa. Lisätietoja Maarit Andersson, kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto…

Yhteystiedot

…Kehittämispäällikkö 044 526 5256 tiina.muukkonen@etkl.fi Tuulia Kovanen Suunnittelija, Nettiturvakoti 050 432 8470 tuulia.kovanen@etkl.fi Veli-Matti Toikka Suunnittelija, Jussi-työ 050 3827778 veli-matti.toikka@etkl.fi Päihdeongelmaisten äitien ja vauvaperheiden kuntoutus, Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä Maarit Andersson Kehittämispäällikkö 09 4542 4440, 040 735 8221 maarit.andersson@etkl.fi Miia Pikulinsky Suunnittelija 050 594 6975 miia.pikulinsky@etkl.fi Niina Kokko Suunnittelija 050 345…