Päihteitä käyttävien odottavien äitien hoito kannattaa

…liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodeissa ja avopalveluyksiköissä, joissa kuntoutusmalli on rakennettu juuri odotus- ja pikkuvauva-ajan äideille ja perheille. Vapaaehtoinen hoito, jonka kulmakiviä ovat asiakkaan kunnioittava kohtelu, luottamuksellinen ilmapiiri ja yhteisönä toimiminen, toteutuu Pidä kiinni -ensikodeissa ja -avopalveluyksiköissä. Syrjäytyminen sukupolvesta toiseen voidaan katkaista Intensiivisessä Pidä kiinni -kuntoutuksessa asioita tarkastellaan vauvan ja…

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä

…syntyminen vauvan ja vanhemman välille Vauvan terve kehitys Vanhempien päihteiden käytön hallinta Arkielämän taitojen hallinta niin, että vanhempi selviytyy päivittäisestä elämästä lapsensa kanssa Kuntoutus sisältää: Kuntoutussuunnitelman lapselle ja vanhemmille Lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen Vanhempien päihdekuntoutuksen Vauvalähtöisen työskentelyn perheen ja sen lähiverkoston kanssa Yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja ryhmätoimintoja Kotona tehtävää työtä…

Päihdeongelmaisten äitien kuntoutus sai rahoituksen vuodeksi

…vaatii. Jatkossa sotessa hoitojärjestelmän järjestämisvastuu voidaan keskittää yhdelle maakunnalle, jonka kanssa asiasta voidaan tehdä sitten valtakunnallinen sopimus, toteaa Särkelä. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on Suomessa ainoa päihteitä käyttävien odottavien äitien vapaaehtoisuuteen pohjautuva päihdekuntoutusta ja varhaista vuorovaikutusta yhdistävä kuntoutus. Apua saa vuosittain noin 240 äitiä ja vauvaa. Valtaosa äideistä on päihteiden sekakäyttäjiä,…

Päihdeongelmaisille odottaville äideille kuntoutusta ilman kunnan maksua

…Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodit hoitavat ja kuntouttavat päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä valtion tuella. Kuntoutus on kunnalle maksutonta kolmen ensimmäisen kuukauden osalta. Tällä helpotetaan raskaana olevien naisten hoitoon pääsyä mahdollisimman varhain sikiövaurioiden syntymisten ehkäisemiseksi. Raskausajan täyssubvention on tarkoitettu raskaudenaikaisen hoidon turvaamiseksi ja sen kesto on…

Päihteet odotus- ja vauva-aikana

…odottava äiti tarvitsee aitoa kohtaamista ja lempeän jämäkkää motivointia ja hoitoon ohjausta, jotta hän saa tarvitsemansa tuen. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän kokemus osoittaa, että odotusaika on erityinen mahdollisuus kuntoutua vaikeistakin päihdeongelmista. Edellytyksenä on elämäntilanteeseen sopiva, tiivis ja riittävän pitkäkestoinen tuki ja kuntoutus, joka on alkanut mahdollisimman varhain odotusaikana.Pidä kiinni -hoitojärjestelmän tavoitteena…

Suojaan sinua kaikelta

…heitä hoidon piiriin. Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodit kuntouttavat päihdeongelmaisia odottavia äitejä valtion tuella. Kuntoutus on kunnalle maksutonta kolmen ensimmäisen kuukauden osalta odotusaikana. Tällä helpotetaan raskaana olevien naisten hoitoon pääsyä mahdollisimman varhain sikiövaurioiden syntymisten ehkäisemiseksi. ”Hain apua, kerroin tilanteestani, pääsimme vauvan kanssa Pidä kiinni-ensikotiin. Levoton mieli tasaantui. Olin riittävän onnellinen ja…

Odottavan äidin päästävä kuntoutukseen

…osaa vauvoista ei tarvitse sijoittaa pitkäaikaisesti kodin ulkopuolelle. Meillä ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa jättää näitä apua tarvitsevia vauvoja ja vanhempia odottamaan taloudellisesti parempia aikoja. Kuntoutus on investointi vauvojen hyvään tulevaisuuteen. Päihteitä käyttäviä äitejä kuntoutetaan kuudessa Pidä kiinni -ensikodissa ja seitsemässä avopalveluyksikkössä ympäri Suomen. Toivomme, että kaikki vauvojen terveydestä…

Päihteitä käyttävien odottavien äitien kuntoutukseen rahaa kehysriihessä

…äitejä ja heidän vauvojaan on nyt nähty yhteiskunnassa vihdoin riittävän tärkeäksi ja selviydymme siirtymävaiheen soteen, toteaa Riitta Särkelä. – Pysyvä ratkaisu toiminnalle vaativana sosiaalipalveluna sote-uudistuksessa on seuraava ponnistuksemme. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on Suomessa ainoa päihteitä käyttävien odottavien äitien vapaaehtoisuuteen pohjautuva päihdekuntoutusta ja varhaista vuorovaikutusta yhdistävä kuntoutus. Se rakentuu kuudella paikkakunnalla…

Hölmöläisten säästämistä

…Raskausaika ja varhaislapsuus vaikuttavat ratkaisevasti aivojen ja lapsen koko kehitykseen. Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen on vastannut kohta 30 vuotta päihdeongelmaisia raskaana olevia naisia kuntouttavassa Pidä kiinni -hoitojärjestelmastä. Tuo aika on suuri mahdollisuus kuntoutumiselle ja päihteistä irtautumiselle. Riittävän pitkän kuntoutuksen jälkeen 2/3 äideistä kuntoutuu vauvansa huoltajaksi ja irtautuu päihteistä….

Vauva vaarassa

…kannalta on ensiarvoisen tärkeää tavoittaa jo varhain raskaana olevat alkoholinkäyttäjät ja ohjata heidät kuntoutukseen. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä tarjoaa tuloksellista hoitoa päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Hoitojärjestelmän tavoitteena on sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla päihteettömyyttä jo raskauden aikana. Riittävän pitkä kuntoutusjakso tuottaa tuloksia ja ehkäisee sukupolvelta toiselle siirtyvää syrjäytymistä. Vielä tänä…