Vakavasti päihdeongelmaiset perheet tarvitsevat tiivistä tukea. Päihdekuntoutus yhdistettynä vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio.  Pidä kiinni® – hoitojärjestelmä on auttanut 20 vuoden aikana 3000 vauvaa.

Pidä kiinni -hoito kuntouttaa vakavasti päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Joka vuosi hoidossa on noin 250 perhettä. Ilman apua vauvojen terveys ja kehitys olisi vakavassa vaarassa.

Vakavasti päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden ympärivuorokautinen kuntoutus on pääosin Ensi- ja turvakotien liiton vastuulla ja hoitopaikkoja on kuluvan vuoden aikana seitsemässä yhdistyksessä yhteensä 37. Syksyn 2018 aikana Oulun ensi- ja turvakoti ry avaa uuden viisipaikkaisen päihdeongelmaisia perheitä ympärivuorokautisesti auttavan ensikodin. Tarve uudelle yksikölle on suuri, sillä esimerkiksi Oulussa päihdeongelmien vuoksi vanhemmuuden arvioinnissa ja ensikodilla on vuosittain noin 10 perhettä. Myös Turussa toimivan Pidä kiinni -ensikodin paikkamäärä on kasvanut kahdella kuluvan vuoden aikana.

– Uusi yksikkö tulee tarpeeseen, kaikille tarvitsijoille pitäisi voida tarjota nopeasti kuntoutuspaikka jo raskausaikana, sanoo Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmän perusajatus on, että äitiyttä ja vanhemmuutta tuetaan ja vahvistetaan yhtä aikaa päihdekuntoutuksen kanssa. Kuntoutuksessa ei riitä, että pääsee irti päihteistä vaan samalla opetellaan olemaan vauvan lähellä, mikä on välttämätöntä vauvan terveen kehityksen kannalta. Raskausaika ja varhaislapsuus ovat merkittäviä lapsen terveen kehityksen kannalta. Jos äiti käyttää odotusaikana runsaasti päihteitä, vauvan kehitys vaarantuu.

– Avopalveluyksiköiden nettiauttamisen, etsivän ja matalan kynnyksen työn kautta on alettu tavoittaa yhä enemmän apua tarvitsevia odottavia perheitä. Osaa heistä pystytään auttamaan kevyemmillä tavoilla, osa kuitenkin tarvitsee tiivistä kuntoutusta Pidä kiinni -ensikodissa. Siellä toisten samassa tilanteessa olevien perheiden tuki on tiivistä ja yhdessä ammattilasten kanssa harjoitellaan normaalia arkielämää sekä kuntoudutaan päihdeongelmasta, Andersson muistuttaa.

Valtakunnallinen Pidä kiinni -hoitojärjestelmä on toiminut jo 20 vuotta, vanhimmat vauvoista ovat jo nuoria aikuisia. Tähän mennessä 3000 vauvaa on saanut terveen alun elämäänsä.

Sote-uudistuksessa täytyy turvata äitien kuntoutus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa on otettava vakavasti päihdeongelmaisten odottavien äitien kuntoutus. Vaativissa sosiaalipalveluissa tarvitaan monialaista, vankkaa osaamista. Pidä kiinni -ensikotien palvelua tarvitsevia on vähän, mutta kuntoutustyö on vaativaa.

– Pidä kiinni- hoitojärjestelmän tulokset ovat erittäin hyviä, 2/3 kuntoutuksessa olleista kuntoutuu vauvansa ensisijaiseksi huoltajaksi ja vauvan kehitys on normaalitasolla vuoden iässä. Tämä on huikea tulos, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja Tuula Haatainen.
– Kuntoutuksen jatkuvuus on turvattava sote-uudistuksessa keskittämällä valtakunnallisesti sen järjestämisvastuu yhdelle taholle, mutta kuntoutusta tuotetaan, kuten nytkin eri puolella Suomea, Haatainen jatkaa.

Äidin ja vauvan ensikotikuntoutus maksaa 180 000 euroa/vuosi. Äiti ja vauva tarvitsevat 8−12 kuukauden tiiviin jakson Pidä kiinni -ensikodissa ja jatkokuntoutuksen Pidä kiinni -avopalvelussa. Elämä ei muutu hetkessä. Jos vanhempaa ei kuntouteta yhdessä vauva kanssa, päädytään usein vauvan huostaanottoon. Kuntoutus auttaa myös katkaisemaan sukupolvelta toiselle siirtyvän syrjäytymisen.

Pelkkä lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle 18-vuotiaaksi maksaa 1−1,6 miljoonaa euroa. Koko hoitojärjestelmän kustannukset ovat noin 8,5 milj. euroa/vuosi. Jos perheitä ei kuntouteta ja vauvat otetaan huostaan, vauvojen sijoittaminen sijaishuoltoon maksaa 12,5 milj. euroa/vuosi.

Ensi- ja turvakotien liiton yhdistysten ylläpitämissä Pidä kiinni -ensikodeissa autettiin viime vuoden aikana 72 äitiä, 69 lasta ja 22 isää. Pidä kiinni -avopalveluissa apua sai 118 äitiä, 50 isää ja 108 lasta. Lisäksi avopalveluyksiköiden etsivän ja matalan kynnyksen palveluiden kautta on autettu yli kolmesataa (342) perhettä erilaisissa elämäntilanteissa.  Toteutunutta toiminta on ollut mm. perheryhmät, odottavienäitien ryhmät tai asiakas on ollut itse yhteydessä ammattilaiseen kysyen neuvoa tilanteeseensa.

 

Lisätietoja:

Maarit Andersson
kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 040 735 8221

Riitta Särkelä
pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 63663

Lue myös: