Kouvolassa avattu uusi päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden auttamiseen erikoistunut palvelu

Kesällä toimintansa käynnistänyt palvelu on erikoistunut päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vauvat ja vanhemmat käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, jossa harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n avaama Pidä kiinni® -avopalveluyksikkö on toivottu tukimuoto Kymenlaaksoon. Avopalveluyksikkö Nuppu on osa valtakunnallista Pidä kiinni -hoitojärjestelmää, joka yhdistää päihdekuntoutuksen sekä…

Pidä kiinni työntekijöiden koulutuspäivä ja työkokous

kohtaamisen vaikeudet) 13.45-14.30 Toipuminen ja päihdekuntoutus: Päihdekuntoutus ja asiakkaan toipumisen prosessi 14.30-15.00 Kahvi 15.00-17.00 Toipumisen mahdollisuuksia ja keinoja 22.3.2019 OHJELMA Miten päihderiippuvuus vaikuttaa vanhemmuuteen, arkeen, lapseen ja vuorovaikutukseen   7.00-8.00 Aamupala 8.00-9.00 Tutustuminen ja orientoituminen päivään 9.00-11.00 Sofia-asiaa Saara Salon tutkimus, Miia Pikulinsky 10.00-10.15 Tauko 10.15-12.00 Päihderiippuvuuden vaikutus vanhemmuuteen 12.00-12.45…

Tilastotietoa

…perhetyöhön osallistui vuoden 2017 aikana 270 aikuista ja 298 lasta (2016: 217 aikuisia, 270 lasta).Pidä kiinni -ensikodit Päihteitä käyttävien äitien ja isien tukemiseen erikoistuneiden Pidä kiinni -ensikotien asiakasmäärät pysyivät samalla tasolla edellisvuosiin verrattuna. Äitejä kuntoutuksessa oli 72 (2016: 68) ja lapsia 69 (2016: 70). Kuntoutuksessa mukana olevien isien määrä laski…

Päihteet, vauva, vanhemmuus -seminaari

mentalisaatiokyvyn merkityksestä päihdeongelmaisen äidin kuntoutuksessa Nancy Suchmanin videoterveiset Yalen yliopistosta 9.30 Etsivän ja matalan kynnyksen työ Sirpa Hopiavuori, asiantuntija, psykoterapeutti YAMK, Ensi- ja turvakotien liitto 10.30 Vauvan hyvinvoinnin turvaaminen kun vanhemmalla on päihdeongelma Heidi Kantonen, yksikön vastaava, Ensikoti Pinja 11.30 Lounas 12.30 Yhteisökuntoutus Pidä kiinni-yksiköissä, Ensikoti Iida, Kokkola ja avopalveluyksikkö…

Suojaan sinua kaikelta

hoidon piiriin. Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodit kuntouttavat päihdeongelmaisia odottavia äitejä valtion tuella. Kuntoutus on kunnalle maksutonta kolmen ensimmäisen kuukauden osalta odotusaikana. Tällä helpotetaan raskaana olevien naisten hoitoon pääsyä mahdollisimman varhain sikiövaurioiden syntymisten ehkäisemiseksi. ”Hain apua, kerroin tilanteestani, pääsimme vauvan kanssa Pidä kiinni-ensikotiin. Levoton mieli tasaantui. Olin riittävän onnellinen ja luotin…

Odottavan äidin päästävä kuntoutukseen

…raskaana olevia naisia, ja kysymys tahdonvastaisista toimista on vapaaehtoisen hoidon järjestämisen rinnalla toissijainen asia. Tärkeintä on, että jo olemassa olevat vapaaehtoiset kuntoutusmuodot voivat jatkaa toimintaansa. Valtakunnallisissa päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa Pidä kiinni -ensikodeissa ja avopalveluyksiköissä on autettu 17 vuoden aikana yli 2500 äitiä ja vauvaa eduskunnan myöntämän valtionavustuksen ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY)…

Päihteidenkäyttö perheissä huolestuttaa järjestöjä: Perheitä autettava nyt – kuntia voi uhata kallis jälkipyykki

…Vauvaperheet ja päihteet -chatistä voi hakea tukea ja apua tilanteeseen nimettömästi. Chat on auki arkisin 10-15 ja maanantai- ja keskiviikkoiltaisin 17-19. Lisäksi kaikille avoin Facebook-sivu ”Perheiden parhaaksi päihdeasioissa” tarjoaa tietoa ja tukea. Ympäri vuorokauden toimivat Pidä kiinni -ensikodit sekä kotona asuvien perheiden tukena olevat Pidä kiinni -avopalveluyksiköt jatkavat päihteiden kanssa…

Vanhempien vaikeat lapsuudenkokemukset periytyvät vauvalle

…on vauvan huostaanotto. Ensikotikuntoutuksen maksaa kunta. Perheiden ensikodissa saama kuntoutus ehkäisee merkittävästi lastensuojelun kustannuksia, suojelee vauvoja kaltoinkohtelulta ja antaa vanhemmille vankan ja pitkäkestoisen tuen vanhemmuuteen. Ensi- ja turvakotien liiton yhdeksässä, ympäri Suomea sijoittuneessa ensikodissa autettiin vuonna 2018 236 äitiä, 255 lasta ja 98 isää. Pidä kiinni -ensikodeissa ja avopalveluissa autettiin…

Ylisukupolvinen syrjäytyminen on estettävissä

…kehityksessä erityinen herkkyyskausi. Hyvä hoito silloin on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Hoitamaton päihdeongelma onkin iso riski kiintymyssuhdehäiriön syntymiselle. Siksi on tärkeää, että äiti saa päihdeongelman hoidon lisäksi tukea varhaiseen vuorovaikutukseen ja vanhempana toimimiseen. Se on mahdollista Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodeissa ja avopalveluyksiköissä, joissa kuntoutusmalli on rakennettu juuri…

Hölmöläisten säästämistä

Raskausaika ja varhaislapsuus vaikuttavat ratkaisevasti aivojen ja lapsen koko kehitykseen. Ensi- ja turvakotien liitto jäsenyhdistyksineen on vastannut kohta 30 vuotta päihdeongelmaisia raskaana olevia naisia kuntouttavassa Pidä kiinni -hoitojärjestelmastä. Tuo aika on suuri mahdollisuus kuntoutumiselle ja päihteistä irtautumiselle. Riittävän pitkän kuntoutuksen jälkeen 2/3 äideistä kuntoutuu vauvansa huoltajaksi ja irtautuu päihteistä. Se…