Vapaaehtoinen doula on synnytystukihenkilö, joka toimii perheen tukena maksutta.  Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöissä on yhteensä yli 300 vapaaehtoista doulaa, jotka ovat olleet viime vuonna noin 250 perheen tukena vauvan odotusaikana ja synnytyksessä. Vapaaehtoistyötunteja heille on kertynyt kaikkiaan lähes 2500.

Vapaaehtoisia doulia motivoi halua auttaa ja tehdä toiselle hyvää. Vaikka doulaaminen vaatii sitoutumista, koetaan se voimaannuttavana ja merkityksellisenä tehtävänä. Vapaaehtoistyö lisää tutkitusti myös tekijöidensä onnellisuutta.

”Et sitä on todella vaikee oikeesti kuvailla, että miksi semmonen asia, mitä sä teet tavallaan ihan pyyteettömästi, tekee sut kauheen onnelliseksi. Vaikket sä periaatteessa konkreettisesti saa siitä mitään.”

”Se on ollu niinko ihan valtava rikkaus, et en mä yhtään ihmettele, että sanotaan, että vapaaehtoisina toimivat niinko elää pidempään. Et kyl siinä joku. Joku juttu siinä on.”

Vapaaehtoisdoulan tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella. Hän toimii perheen ehdoilla, perheen toiveita ja tarpeita kuunnellen. Vapaaehtoiselta ei edellytetä alaan liittyvää koulutusta, mutta sitäkin merkityksellisempää on tukihenkilön kyky olla kunnioittavassa ja arvostavassa vuorovaikutuksessa erilaisten perheiden kanssa.

Erityisen tuen tarve

Vapaaehtoisdoulat tukevat perheitä, joissa on erityisen tuen tarve. Perheiden tuen tarpeen taustalla on taloudellisia, sosiaalisia tai terveydellisiä syitä. Luonnollisesti vapaaehtoiset kokevat toisinaan epävarmuutta ja riittämättömyyttä, mutta kokemus on osoittanut, että vapaaehtoiseksi voi tulla tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla. Tärkeintä on kyky olla läsnä ja halu auttaa.

”No siinä sen niinku konkreettisesti ymmärsi, että sille doulaamiselle on oikeasti tarvetta. Että siinä sen niinku kaikista eniten sillä lailla tunti itsekin että pystyy olemaan avuksi.”

Vapaaehtoisdoula voi olla mukana synnytyksessä, vaikka isäkin olisi läsnä. Doula ei vie isän paikkaa äidin tukena, mutta on voimavarana molemmille. Erityisesti silloin, kun isä on hyvin epävarma tai synnytys kestää kovin pitkään, on doulasta suuri apu isällekin.

 Vapaaehtoinen doula ei jää tehtävänsä kanssa yksin

Vapaaehtoiset koulutetaan doulan tehtävään ja heillä on mahdollisuus osallistua säännöllisiin vapaaehtoisdoulien tapaamisiin, joissa voi voi oppia myös toisilta, jo kokeneemmilta doulilta sekä saada paljon tietoa odotuksesta ja synnytyksestä. Lisäksi vapaaehtoisdoulilla on mahdollisuus tarvittaessa työnohjaukselliseen tukeen.

Tuettava perhe ja vapaaehtoinen doula tapaavat toisensa keskimäärin kolme kertaa. Vapaaehtoinen doula tutustuu perheeseen ja heidän toiveisiinsa jo ennen synnytystä, osallistuu synnytykseen mukaan ja tapaa perhettä vielä synnytyksen jälkeenkin.

”Sitte on menty kattomaan sitä vauvaa sinne ja sitä äitiä ja se on ollu jotenkin aina tosi lämmin tapaaminen. Siinä ollaan käyty sitten vähän sitä synnytystä läpitte ja näin, että se on ollu jollakin lailla .. oon huomannu et se on ollu tosi tärkiäkin sille äidille niin käydä se silleen jälkikäteen läpitte.

 Vaikuttava vapaaehtoistyö

Vapaaehtoisdoulana toimiminen on erityinen tehtävä, jossa pääsee tavallista lähemmäksi toista ihmistä ja jakamaan kokemuksen, joka on useille merkittävin ja mieleenpainuvin elämässä.

Kuluneella viikolla on vietetty kansainvälistä doulaviikkoa, jolla halutaan nostaa doulien tekemä arvokas tehtävä näkyväksi ympäri maailmaa. Juhlintaa varjostaa korona viruksen nopea leviäminen. Korona vaikuttaa synnytyksiin myös täällä Suomessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella synnytyssaliin saa viimeisimmän uutisen (20.3) mukaan ottaa yhden terveen tukihenkilön tai puolison mukaan Iltalehden artikkeli

Jos koet, että haluaisit toimia vapaaehtoisena doulana tai toivot saavasi vapaaehtoisen doulan mukaan omaan synnytykseesi, niin ota yhteyttä lähimpään jäsenyhteisöömme ja siellä olevaan doulakoordinaattoriin poikkeustilan päätyttyä.

Hyvää kansainvälistä doulaviikkoa ja sydänlämmin kiitos kaikille vapaaehtoisdoulillemme

 Lisää luettavaa doulaamisesta:

Doula on synnytyksessä läsnä https://ensijaturvakotienliitto.fi/enska/doula-on-synnytyksessa-lasna/

Doula lisää turvallisuudentunnetta synnytyksessä
https://ensijaturvakotienliitto.fi/blogi/doula_lisaa_turvallisuudentunnetta_synnytyksessa/

On suuri kunnia saada olla doula
https://ensijaturvakotienliitto.fi/blogi/suuri-kunnia-saada-olla-doula/

Vapaaehtoinen doula. Tukea sinulle, joka olet tulossa äidiksi tai isäksi -esite.
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/doulaesite_a5_2018_v3

*Suorat lainaukset on opinnäytetyöstä: Arffman, J. & Uusitalo, M. 2019. Doulan kokemuksia vapaaehtoisuudesta ja erityisen tuen tarpeessa olevien äitien kohtaamisesta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Kirjoittaja: Tanja Henttonen

Tanja Henttonen toimii Ensi- ja turvakotien liitossa erityisasiantuntijana Vaativan vauvatyön tiimissä.