Eroauttamista kehittämässä!

Eroauttamisen abc-koulutuksen (vuosikurssi 3.) osallistujat saavat tehdä kehittämistyötä omissa organisaatioissaan.  Työn alla on luoda to ...