Ensi- ja turvakotien liitto toteuttaa yhteistyössä Sateenkaariperheet ry:n Perhesuhdekeskuksen kanssa 4-osaisen koulutussarjan, joka on tarkoitettu kaikille liiton eri työmuotojen ammattilaisille. Kevään 2022 aikana toteutuva koulutussarja antaa valmiuksia sekä tietoa siitä, miten tukea ja huomioida sateenkaarevien perheiden arkeen liittyvissä erityiskysymyksiä.

Sateenkaarevilla perhe- ja läheissuhteilla tarkoitetaan suhteita, joissa yksi tai useampi osapuolista kuuluu sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön: moninaisia sateenkaariperheitä, vanhemmuussuhteita, pari- ja monisuhteita sekä sateenkaari-ihmisten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä suhteita.

Huom! Koulutussarja on tarkoitettu ainoastaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille.

Jäsenyhdistyksen työntekijä voi osallistua valitsemiinsa koulutuspäiviin oman koulutustarpeen mukaisesti. Jokaiseen koulutukseen on oma ilmoittautuminen. Koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Kaikki koulutukset toteutetaan etäyhteydellä TEAMS.

Perusosio: Sateenkaari-ihmisten perhesuhteet ja niiden tukeminen

30.11.2021 klo 8.45-12

Tässä koulutuspäivässä  tarkastelemme erilaisia sateenkaarevia perhe- ja läheissuhteita ja miten niitä voidaan tukea perheiden, vanhempien ja lasten kanssa tehtävässä työssä.

Ilmoittautumiset ja tarkempi sisältökuvaus 

Syventävä osa 1. Vanhemmuus sateenkaariperheissä

27.1.2022 klo 8.45-11

Koulutuksessa keskitytään erityisesti keskustelemaan odotusajasta, vauva-ajasta, sosiaalisesta vanhemmuudesta ja vanhemmuuden rooleista. Sivuamme myös eroon liittyviä kysymyksiä. Tarkastelemme myös sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia ja näkökulmaa.

Ilmoittautumiset ja tarkempi sisältökuvaus 

Syventävä osa 2 . Kriisit ja uhkaavat tilanteet sateenkaarevissa perhe- ja läheissuhteissa

17.2.2022 klo 8.45-11

Käsittelemme päivän aikana kriisejä, erotilannetta ja väkivaltaa sateenkaarevissa perhe- ja läheissuhteissa. Pohdimme vähemmistöstressin vaikutusta avun saamiseen. Tutkimme, miten ammattilainen voi tunnistaa ja tukea perheitä edellä mainituissa erityiskysymyksissä.

Ilmoittautumiset ja tarkempi sisältökuvaus 

Syventävä osa 3. Lapset ja nuoret sateenkaarevissa perheissä

15.3.2022 klo 8.45-11

Käsittelemme sateenkaarevien lasten ja nuorten perhe- ja läheissuhteita ja sitä, miten ammattilainen voi kohdata ja auttaa nuoren lisäksi myös hänen vanhempiaan ja koko perhettä.

Ilmoittautumiset ja tarkempi sisältökuvaus