Vapaaehtoisdoula on tukena synnytyksessä

doulaamisesta: Doula on synnytyksessä läsnä https://ensijaturvakotienliitto.fi/enska/doula-on-synnytyksessa-lasna/ Doula lisää turvallisuudentunnetta synnytyksessä https://ensijaturvakotienliitto.fi/blogi/doula_lisaa_turvallisuudentunnetta_synnytyksessa/ On suuri kunnia saada olla doula https://ensijaturvakotienliitto.fi/blogi/suuri-kunnia-saada-olla-doula/ Vapaaehtoinen doula. Tukea sinulle, joka olet tulossa äidiksi tai isäksi -esite. https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/doulaesite_a5_2018_v3 *Suorat lainaukset on opinnäytetyöstä: Arffman, J. & Uusitalo, M. 2019. Doulan kokemuksia vapaaehtoisuudesta ja erityisen tuen tarpeessa olevien äitien kohtaamisesta….

Doula lisää turvallisuudentunnetta synnytyksessä

doulaa voi pyytää silloin, kun perheellä on erityisen tuen tarve. Omasta tilanteesta voi kertoa tarkemmin puhelimitse doulakoordinaattorille. Vai tulisiko sinusta vapaaehtoinen doula? Vapaaehtoisdoulat kokevat työnsä merkityksellisenä ja voimaannuttavana. Lue lisää Marian kokemuksesta. Jos haluaisit itse toimia tukihenkilönä synnyttämään menevälle perheelle, ota yhteyttä oman alueesi doulakoordinaattoriin. Doulat saavat tehtäväänsä kattavan alku-…

Syntymän ihme ei noudattele sovittuja aikoja

yllättäen, saapui valaistuminen. Doulaksi on minun ryhtyminen! Minulla oli jonkinlainen käsitys siitä mitä doula tekee. Tiesin myös että doulina toimii sekä vapaaehtoisia että ammattidoulia. Käännyin oivallukseni euforiassa saman tien netin puoleen ja ryhdyin selvittämään reittiä doulaksi. Minulle sopiva reitti löytyi Helsingin Ensikodin vapaaehtoisena doulana ja hakeuduin koulutukseen. En ole katunut….

Doula on synnytyksessä läsnä

Maria Isotalo on vapaaehtoinen doula. Hänet voi pyytää mukaan synnytykseen, kun erityiseen tukeen on tarvetta. Elämän alku on ihmeellinen ja rankka myös vapaaehtoiselle. − Vaikka olisi aamuyö, saatan kävellä doulattavan synnytyksen jälkeen kotiin. Oksitosiinin huuma ja euforia on itselläkin sellainen, että kävely auttaa rauhoittumaan, sanoo Maria Isotalo. −Synnytystapahtuma pyörii mielessä…

On suuri kunnia saada olla doula

…osuuteni tässä kohtaa on ohi. Kansainvälinen doulaviikko on vuosittain 22.-28.3. Minä palauduin muistoissani reilun vuoden päähän, jolloin olin synnyttämään menevän perheen tukihenkilönä, doulana. Vuosittain noin 350 perhettä saa synnytykseen mukaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksen vapaaehtoisen doulan. Perheiltä saadun palautteen mukaan doulan tärkein tehtävä on läsnäolo. Doula tutustuu perheeseen jo…

Ensikodit ja vauvaperheiden auttaminen

…ja ohjaus ei tuo apua perheen väsymyskierteeseen.Synnytystukihenkilöä kutsutaan doulaksi. Sana juontaa juurensa kreikankielestä ja se tarkoittaa palvelijatarta. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten doula on vapaaehtoinen tukihenkilö, joka on perheen tukena odotusaikana ja vauvan syntyessä. Vapaaehtoisdoulan tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella. Hän toimii perheesi ehdoilla toiveitanne ja tarpeitanne kuunnellen….

Parisuhde ja vauva-aika – tukea on tarjolla!

…odotusaikaan ja synnytykseen tulisi tueksi doula? Suurisydäminen vapaaehtoisdoula, joka antaa omaa vapaa-aikaansa toisen hyväksi, tulee mukaan tukemaan uuden kokemuksen äärellä olevaa äitiä ja isää. Auttaa isää äidin lähelle. Tukee äitiä ottamaan isän lähelle. Stressiä vähentävä doula. Doula voisi kertoa, miten voi kaikessa rauhassa ja rennosti valmistautua vanhemmaksi ja miten kosketus…

Materiaalit

…Lue tästä > Tilaa > Voluntary doulas – supporting parents-to-be Lue tästä > lataa ja tulosta netistä. Iskaa wax u qabso Doula – ayaa ku caawineysa, ma hooyaad noqon rabtaa mise aabe? Lue, lataa ja tulosta tästä > Vanhemmuus on arvokasta – myös eron jälkeen Lue tästä > Tilaa >…

Hankkeet

…Projekti kouluttaa vastaanottokeskusten työntekjöitä sekä ensikotien henkilökuntaa ja vapaaehtoisia. Hankkeessa kehitetään lapsiperheitä huomioivia yksilö- ja ryhmätyömuotoja vastaanottokeskuksissa ja juurrutetaan lapsiperhetoimintaa vapaaehtoisten avulla. Projekti kouluttaa ja linkittää vapaaehtoisia sekä ensi- ja turvakotien toimintaa uusiin ja vanhoihin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneita ovat Maahanmuuttovirasto, Suomen punainen risti, doulat ja muut kentän toimijat. Projekti…

Vauvafoorumi 2019

…14.30-15.00 Kahvit 15.00-17.00 Workshopit: Workshop 1. Odotus- ja vauva-ajan työskentely lapsilähtöisessä päihdekuntoutuksessa Kokkolan Pidä kiinni -Ensikoti Iida ja avopalveluyksikkö Liina Workshop 2. Merkityksellinen odotusaika. Auttamisen käytänteitä . Tiina Taka-Eilola, LT, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Kokemusasiantuntija Doula – vapaaehtoinen synnytystukihenkilö ja Isältä isälle -tukihenkilö Lea Abazi, vauvatyön asiantuntija, Oulun ensi- ja turvakoti…