Näillä päätöksillä tuet kahden kodin lapsia

Etuuksien ja palveluiden jakaantuminen molemmille vanhemmille on turvattava Lapsen oikeus taloudelliseen turvaan tulee suojata mahdollistamalla molemmille vanhemmille etuudet ja palvelut molempiin koteihin eron jälkeen. Tällä ennaltaehkäistään myös lapsiperheköyhyyden heijastuksia lapsen elämään vanhempien eron jälkeen. Molemmilla vanhemmilla tulee olla yhtäläinen oikeus saada tukipalveluita kotiin mm. kunnallinen kotipalvelu tai perhetyö tai muu…

Joulurauha kuuluu kaikille – Finlaysonin kampanjalla tuetaan toimintaamme

Finlaysonilla käynnistyy Joulurauha kuuluu kaikille -kampanja, jolla tuetaan Ensi- ja turvakotien liiton toimintaa. Kampanjassa jaetaan tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta muun muassa podcast-sarjalla, jossa ilmiötä tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Äänessä ovat niin vaikuttajat, auttamisen kehittäjä kuin kokemusasiantuntijakin. Kampanjan viesti on, että jokaisella on oikeus olla turvassa. Kotona ei pidä joutua pelkäämään. Joulu ja…

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta

Tämä sivusto on suunnattu ammattilaisille ja asiantuntijoille sekä muille työssään perhe- ja lähisuhdeväkivallasta tietoa tarvitseville. Mikäli etsit apua ja tukea väkivaltaan, vieraile Nettiturvakodissa. Nettiturvakoti tarjoaa apua, tukea ja tietoa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeville ja sitä käyttäville sekä heidän läheisilleen. Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta puhutaan, kun henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä…

Perheiden tuki pitää pystyä turvaamaan poikkeusoloissa

Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut poikkeustilan aikana, kun yhteydet tukea tarvitseviin perheisiin ovat heikentyneet. Perheissä ei kuitenkaan tarvita vähemmän apua, vaan enemmän. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, ettei perheille pystytä tarjoamaan tukea ajoissa, vaan ongelmat kärjistyvät. Lapsi- ja perhejärjestöt toivovat yhtenäisiä linjauksia perheiden palvelujen järjestämiseksi. Turvakotien asiakasmäärissä on jo nyt näkyvissä…

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma Euroopassa

Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat vakavia ongelmia Euroopan unionissa. Helsingissä järjestetyssä konferenssissa arvoitiin perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tilannetta sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ihmisoikeussopimuksen, Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa eri maissa. Esille nousi, että edistystä on tapahtunut, mutta toisaalta osassa jäsenmaita mennään takapakkia naisten oikeuksien toteutumisen ja kunnioittamisen suhteen. Tilastojen mukaan…

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen -hankkeen ja monikulttuurisuustyön työkokous

Kaikille yhdistysten työntekijöille Työkokouksessa tarkastellaan ylisukupolvisuutta perhekulttuurisesta näkökulmasta. Se tarjoaa tietoa sekä lapsen identiteetin rakentumisesta, kun perheessä on lähisuhdeväkivaltaa, että kunniaan liittyvästä väkivallasta Suomessa. Kokouksessa tutustutaan CPC-CBT-menetelmään lasten ja vanhempien tukena, silloin kun perheessä on ollut lapseen kohdistunutta väkivaltaa. Työkokouksessa kokeillaan elämyksellisiä ja toiminnallisia menetelmiä, joita voi hyödyntää väkivaltatyössä lasten…

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous 19.5.2019 vaatii: Tulevalla hallituskaudella investoitava lapsiin ja tartuttava ylisukupolviseen syrjäytymiseen

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous vaatii tulevaa hallitusta investoimaan lapsiin ja lapsiperheisiin. Vaikka suurin osa lapsista ja perheistä voi hyvin, osan ongelmat ovat syventyneet eikä niihin ole riittävin keinoin tartuttu. Tulevalla hallituskaudella on katkaistava ylisukupolisen syrjäytymisen kierteet ja turvattava pitkäjänteisellä politiikalla lasten oikeudet. Uuden hallituksen tulee valmistella parlamentaarisesti YK:n lapsen…

Lausunto ulkoministeriölle Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICESCR) mukaisen Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatimiseen

Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka sääntömääräinen yhteiskunnallinen tehtävä on puolustaa lapsen etua, turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta sekä ehkäistä perheväkivaltaa. Ensi- ja turvakotien liitto kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksista soveltuvin osin. Tässä lausunnossa annamme ehdotuksia raporttiin sisällytettävistä asioista, jotka…

Kunniaa vai häpeää?

Kunniaan liittyvä väkivalta on yksi lähi- ja perheväkivallan muoto. Kunniakulttuuri liittyy olennaisesti patriarkaalisiin yhteisöihin – perheen kunnia on naisen harteilla. Kunniaan liittyvällä väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jolla pyritään suojaamaan tai palauttamaan perheen, suvun tai yhteisön kunnia tai maine. Käytänteet vaihtelevat eri kulttuureissa, maissa, yhteisöissä ja myös perheissä. Tekoja voidaan selittää ja…