Ero on aina kriisitilanne eroaville, mutta myös perheen lapsille. Lasten tarpeet ja näkökulma jäävät liian usein erotilanteissa vanhempien kokemusten ja tarpeiden jalkoihin ja pahimmillaan lapset voivat joutua vanhempiensa eron välikappaleiksi. Ensi- ja turvakotien liiton julkaisema uusi käsikirja kokoaa ammattilaisille työkaluja ja vinkkejä eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden tukemiseen.

Yhteistyövanhemmuuden käsikirja

Noin 40 000 lasta kokee vuosittain vanhempiensa eron. Joskus vanhemmat tarvitsevat runsaastikin apua toimiakseen lapsen edun mukaisesti. Vanhempien välinen toimiva yhteistyö on arkista keskustelua ja kuulumisten vaihtoa lasten asioista ilman, että lapsi joutuu vanhempien väliin. Yhteistyövanhemmuus mahdollistaa lapsen oikeuden molempiin vanhempiinsa eron jälkeen. Toimiva yhteistyö suojaa lasta eron kielteisiltä vaikutuksilta, esimerkiksi vanhempien riitelyn jatkumiselta tai ihmissuhteiden katkeamiselta.

Eroavia vanhempia voidaan tukea lapsen huomioimisessa, vaikka vanhempien välit olisivat riitaisat.  Panostus eron jälkeiseen yhteistyöhön kannattaa. Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa on selkeästi osoitettu lasten hyvinvoinnin lisääntyvän, jos vanhemmat kykenevät toimivaan yhteistyöhön lapsen hoivan ja kasvatuksen suhteen. Tämä pätee niin ennen kuin jälkeen eron. Alan ammattilaisten tulisi kiinnittää aktiivisesti huomiota lapsen tilanteeseen vanhempien erossa sekä edistää erilaisin tavoin vanhempien välistä rakentavaa yhteistyötä aina, kun se on mahdollista.

Käsikirjassa tarkastellaan erotilanteita erilaisissa eroissa lasten oikeuksien, edun ja tarpeiden näkökulmasta. Kirjan 11 artikkelissa tarkastellaan vanhempien välisen yhteistyön merkitystä sekä tutkimustiedon että perheiden ja lasten auttamisesta kertyneen osaamisen valossa. Kirjassa pohditaan myös perhetilanteita, joissa on tärkeä tarkastella yhteistyövanhemmuutta erityisesti turvallisuuden näkökulmasta.  Oleellista on aina arvioida kunkin perheen tilanne, voimavarat ja myös riskit. Kirja on käytännönläheinen työntekijälle suunnattujen vinkkien ansiosta. Käsikirja auttaa työntekijää vanhempien välisen yhteistyön edistämisessä ja tuo esiin hyvän yhteistyön merkitystä lapselle.

Käsikirja on perusteos jokaiselle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiselle. Kirja on tarkoitettu etenkin niille työntekijöille, jotka työskentelevät eroa pohtivien tai eroon päätyneiden vanhempien kanssa. Yhteisövanhemmuuden käsikirja soveltuu myös perheasioita sovittelevien asianajajien ja tuomareiden käyttöön. Kirja sopii lisäksi hyvin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalaa opiskelevien oppikirjaksi.

Lue kirja
Tilaa kirja verkosta

Lisätietoa

Maarita Kettunen
asiantuntija, Ero lapsiperheessä -tiimi, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 0400 153 227

Tutustu myös

Enska 1/2019: Kun ero tulee vauva kainalossa
Enska 1/2019: Miten lapsi kärsisi erosta mahdollisimman vähän?
Blogi: Mistä toimiva yhteistyövanhemmuus on tehty? Kärsivällisyydestä, käytöstavoista, sietämisestä ja luottamuksesta 
Yhteistyövanhemmuus -verkkosivuilla