Turvallinen arki on lapsen perusoikeus

…osin opittua ja sitä voi muuttaa. Jokainen aikuinen voi vaikuttaa siihen, miten hän arkitilanteessa kohtaa oman tai toisen lapsen. Tästä syystä on tärkeää tutustua omiin käyttäytymismalleihin ja niiden perusteisiin. Omia kokemuksia tutkimalla on mahdollista ymmärtää lapsen olotilaa ja muuttaa omaa käyttäytymistä siten, että se varjelee lapsen turvallisuuden tunnetta. Turvallisuudella on…

Nuori vanhemmuus eron tunnemyllerryksessä

lapsen kehitykselle ja myöhemmälle elämälle. Monelle nuorelle vanhemmalle erilaiset vanhemmuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat hämärän peitossa. Pelko tulevasta tai epätietoisuus ja epävarmuus omista oikeuksista lapsen tapaamiseen liittyen eivät välttämättä edesauta toimivan yhteistyövanhemmuuden rakentamista. Lapsen edun sanoittaminen henkilökohtaisen kriisin keskellä, toiveikkuuden ylläpitäminen ja tulevaisuuteen katsominen, ja tärkeimpänä lapsen turvallisen kasvun…

Erityislapsiperheissä vanhemmat ovat usein voimavarojensa äärirajoilla

…ei aina ole. Palveluiden, etuuksien sekä tuen saaminen lapselle ovat valtavan byrokraattisen taistelun takana. Vaikka parisuhteessa elävät vanhemmat tukevat toisiaan, niin arkea kuormittavat kasvatukselliset näkemyserot, kiire, yhteisen ajan puute ja lapsen hoidon kuormittavuus. Usein lapsen hoidosta huolehtiminen on perheessä ensisijaista ja parisuhde jää taka-alalle. Eroon päätyneissä perheissä lapsen lähivanhempi usein…

Kun ero tulee vauva kainalossa

…mutta hiukan ennen toisen lapsen syntymää hänelle selvisi, että lasten isällä oli toinen suhde. Pariskunta yritti käsitellä asiaa ja kävi muun muassa Perheasiain neuvottelukeskuksessa, mutta Elsan puolivuotispäivän mennessä oli käynyt selväksi, ettei luottamus enää riittänyt avioliiton jatkamiseen. Iivarin ja isän välit olivat jo tiiviit, mutta miten toimia Elsa-vauvan suhteen? Vuoroasuminen…

”Mulla on hyvä isä”

…juuri sellaisenaan hyviä vanhempia. Tällä luomme myös lapsillemme positiivista kuvaa arvostavasta ja huolehtivasta isästä sekä äidistä ja ennen kaikkea luomme turvallisuuden tunnetta lapsen elämään. Ei luoda paineita kertomalla, mistä hyvä isyys koostuu vaan korostetaan niitä tekoja, joita isät kulloinkin tekevät ollakseen lapsille hyviä isiä! Nyt kun kesäloma-aika on kuumimmillaan on…

Yksi sydän – kaksi kotia

…unohtuvat tai ovat väärässä paikassa. Kahden eri kodin välillä kuljetaan ja joskus välimatkat voivat olla pitkiä. Kodin vaihtotilanteisiin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Lapsen toiveena on, että ne sujuisivat hyvin ja kitkattomasti ja vanhempien olisi hyvä vaihtaa päällimmäiset kuulumiset lapsen elämään liittyvistä asioista, ettei tätä vastuuta sälytetä lapsen harteille. Vanhempien ristiriitaiset…

Millainen on lapselle turvallinen ero?

Vanhempien ero koskettaa vuosittain noin 40 000 lasta. Suurin osa vanhemmista pystyy hoitamaan eron lapsen edun mukaisesti, mutta noin 1600 lapsen perheessä ero syystä tai toisesta kärjistyy konfliktiksi. Lapsen kannalta on tärkeää se, miten ero sujuu. Vanhempien ero ei välttämättä aiheuta lapselle haasteita myöhemmin elämässä, vaan kodin ilmapiirin paraneminen ja…

Materiaalit

…julkaisu >> Yhteistyövanhemmuus. Yhteistyövanhemmuuden käsikirja (2019) Kirja vanhempien yhteistyöstä lapsen asioissa eron jälkeen. Tavoitteena on lapsen hyvinvointi. Kirjassa kuuluu sekä tutkimuksen että käytännön työn ääni. Erikseen käsitellään yhteistyön edellytyksistä ja esteistä silloin, kun vanhemmilla on päihdeongelmia tai he käyttäytyvät väkivaltaisesti. Käsikirja on tarkoitettu kaikille perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- , terveys-…

Yhdestä perheestä kahden kodin arkeen

Vanhempien välisen parisuhteen päättyminen näkyy lapsen elämässä tekoina, tapahtumina ja puheina. Mitä perheessä tapahtui ennen eroa, mitä eron koittaessa ja millaiseksi lapsen elämä muodostuu eron jälkeen. Nämä hetket tallentuvat lapsen mieleen ja muistivarantoon. Eroaminen on muutosketju, jossa yhden kodin perheestä siirrytään kahden kodin arkeen. Vanhemmilla on keskeinen rooli siinä, millä…

Ensikoti on tärkeä yhteisö oman perheen ollessa kaukana

…Adira arvostaa äidiltään ja neuvolasta saatuja ohjeita vauvan hoidosta ja vanhemmuudesta, parhaat neuvot hän kokee saaneensa puolen vuoden ensikotijaksolta. Ensikotiin he tulivat vauvan ollessa nelikuinen. Samaan aikaan suhde lapsen isään oli johtanut riitojen vuoksi asumuseroon. – Tulimme ensikotiin lastensuojelun ohjaamana. He sanoivat, että olin vielä liian nuori ja tuore äitinä…