Ota väkivalta puheeksi

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteen tunnistamisen jälkeen on erittäin tärkeää ottaa tilanne puheeksi väkivaltaa kokevan tai sitä käyttävän kanssa. Lasten ja nuorten kanssa väkivaltakokemusten käsittelyssä voi hyödyntää Turvakamu-sovellusta, joka toimii hyvänä työskentelyvälineenä ja lisää lapsen tai nuoren turvallisuutta tapaamisten välillä. Jokaisella viranomaisella ja työntekijällä on velvollisuus reagoida väkivaltaan. Väkivallasta kysyminen on…

Ikääntyneet rouvat puhuvat väkivallasta

…useita uusia toiminta- ja työkäytäntöjä yhdessä Oulun Seudun Mäntykoti ry:n kanssa. Mukana oli väkivaltaa kokeneiden naisten ”kehittäjänaiset” -nimellä tunnettu ryhmä. Naiset halusivat, että ikäihmisillä olisi turvallinen paikka, jossa voisi keskustella toisten samaa kokeneiden naisten kanssa. Ensimmäisessä kokoontumisessa oli mukana kuusi yli 70-vuotiasta naista, jotka antoivat ryhmälle nimen Isosiskot. Pitkään aviossa…

Perheiden asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä puhumalla rohkeasti rahasta

…kanssa tehtävässä työssä. Julkaisu löytyy täältä: https://asuntoensin.fi/assets/files/2020/12/Kohti_kotia_ja_turvaa-pdf-versio-sivut.pdf -Kuusiosainen, kuunneltava koulutuspaketti (2021). Äänessä ovat sekä ammattilaiset että kokemusasiantuntijat. Linkki videoihin löytyy Asunto ensin -sivuston aineistopankista: https://asuntoensin.fi/aineistopankki/naiserityisen-asunnottomuustyon-koulutuspaketti/ Osioiden teemoina ovat: Johdatus naiserityisyyteen Väkivallan yhteys naisten asumiseen Traumakokemusten yhteys naisten asumiseen Häpeä ja stigma Sosiaaliset suhteet Hyvät käytännöt naisten kanssa tehtävässä työssä  …

Naistenviikko -kampanjalla tehdään turvallisempaa Suomea naisille

Naistenviikon toiveikkaalla kampanjalla kerromme naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja keräämme varoja, jotta voimme jatkaa määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä turvallisen ja väkivallattoman tulevaisuuden puolesta. Kampanja on Ensi- ja turvakotien liiton ja Amnestyn yhteinen kampanja Tähtäämme pitkäjänteisellä ihmisoikeustyöllä tulevaisuuteen, jossa Suomi on naisille Euroopan turvallisin maa. Tulevaisuus rakennetaan nyt! Lahjoituksilla vaikutamme Suomen lainsäädäntöön,…

Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus

Naisten oikeuksien takapakki pitää pysäyttää. Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus eikä perheen sisäinen asia. Istanbulin sopimuksen on ohjattava lainsäädäntöä ja päätöksentekoa koko Euroopassa. Euroopan unionin on otettava vahva rooli naisten oikeuksien edistämiseksi ja lähisuhdeväkivallan lopettamiseksi. Se edellyttää myös sitä, että EU liittyy Istanbulin sopimukseen, pelkkä sopimuksen allekirjoittaminen ei riitä. Tämä…

Väkivaltaan löytyy myös poikkeusoloissa apua

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten turvakodit auttavat lähisuhdeväkivaltaa kokeneita myös pääsiäisenä. Väkivalta tulee harvoin kummallekaan osapuolelle täytenä yllätyksenä. Osa väkivallasta voitaisiin estää hakemalla apua jo siinä vaiheessa, kun tuntee olonsa uhatuksi tai epäilee, että ei pysty hallitsemaan omia tunteitaan. Koskaan ei kannata jäädä odottamaan riidan kärjistymistä väkivaltaiseksi. Töniminen, tukistaminen…

Väkivaltaa käyttävät hakevat apua yhä enemmän – lähes neljäsosa Ensi- ja turvakotien liiton avopalveluiden asiakkaista on väkivallan tekijöitä

23 prosenttia Ensi- ja turvakotien liiton avopalveluiden käyttäjistä on väkivallan tekijöitä. Tekijöiden auttaminen on erityisen tärkeää, jotta väkivalta saadaan loppumaan. Samalla autetaan koko perhettä. Korona-aika on kiristänyt perheiden tilannetta entisestään. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset auttoivat vuonna 2020 yli 10 000 väkivaltaisesta elämäntilanteesta kärsivää tekijää, kokijaa tai lasta. Apua…

Väkivaltatyön foorumi – Henkinen väkivalta, vaino ja väkivaltaiset erot

Väkivaltatyön foorumi kokoaa jälleen elokuussa 2018 väkivaltatyön ammattilaisia ympäri Suomea Kotkan Höyrypanimolle. Foorumi tarjoaa tutkimustietoa väkivaltailmiöstä, työvälineitä tunnistamiseen sekä menetelmiä työn tueksi. Lisäksi kuulet väkivaltaa kokeneiden tarinoita. Tänä vuonna foorumin teemana on henkinen väkivalta, vaino ja ero. Henkinen väkivalta jää helposti fyysisen ja seksuaalisen väkivallan varjoon. Tutkimuksen valossa henkinen…

Valoa, ei väkivaltaa -kampanja tekee lapsen näkyväksi

Valoa, ei väkivaltaa -kampanja muistaa tänä vuonna surmansa saaneiden naisten lisäksi pelkääviä lapsia. Moni lapsi joutuu eron jälkeen tapaamaan väkivaltaa käyttänyttä vanhempaa. Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio järjestää joka syksy Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan, joka puolustaa naisten ihmisoikeuksia, ruumiillista koskemattomuutta ja oikeutta väkivallattomaan elämään. Marraskuun pimeässä sytytetään eri puolilla Suomea kynttilöitä parisuhdeväkivaltaan…

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma Euroopassa

Naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta ovat vakavia ongelmia Euroopan unionissa. Helsingissä järjestetyssä konferenssissa arvoitiin perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tilannetta sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ihmisoikeussopimuksen, Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa eri maissa. Esille nousi, että edistystä on tapahtunut, mutta toisaalta osassa jäsenmaita mennään takapakkia naisten oikeuksien toteutumisen ja kunnioittamisen suhteen. Tilastojen mukaan…