Kohti turvallista erovanhemmuutta

Turvassa-hankkeessa (2019–2021) kehitetään riskiarvioinnin välineistöä ja uusia moniammatillisia työtapoja, jotta erovanhemmuuteen ja la ...

Nuorten erofoormi

Ensi- ja turvakotien liiton, Kasvatus- ja perheneuvonta liiton sekä Yhden Vanhemman Perheiden liiton VeNyvä-hankkeen toiminnnassa mukana olevill ...